Barack Obama feide inn i det hvite hus på en valgseier som mange mener ble bygget på smart bruk av sosiale nettmedier, som Facebook og Twitter. Det har hele verden fått med seg, og etterligningene florerer.

Men færre har sett at han allerede første dag på kontoret satte igang en ny revolusjon, som kan bli langt viktigere enn valgkampen. Da gikk startskudet for initiativet ”Open government” - et tiltak som skal forene Facebook-, Wiki- og Twitter-generasjonens kommunikasjon med tunge politiske prosesser.

Les mer om konkrete prosjekter: Åpne eksempler

Fristen for å delta i konkurransen er nå gått ut og juryen begynner sitt arbeid. Vinnerne blir pressentert i august.

Forslagene vil bli vurdert av en jury bestående av Endre Rangnes (EDB), Hans Christian Holte (DIFI), Ingvild Myhre (diverse tele), Morten Thorkildsen (IBM) og Per Morten Hoff (IKT-Norge, juryformann).

Dagensit.no fortsetter å skrive om et smartere Norge. Her finner du mer informasjon:

Se også hvordan Erling Rønne gjør konkurransen "et smartere Norge" til en nettdugnad:Tenk nytt om offentlige tjenester

Slik kan det gjøres
Som seg hør og bør er hele folket invitert til å delta i utformingen av den nye åpenheten. Så langt er en ”brainstorming”-fase gjennomført og diskusjonsfasen er i gang. Snart begynner man på utformingen av lovforslaget, der folk i wikiform kan kommentere direkte i teksten. Folk kan delta hele veien, og får innsyn i prosessen.

- Dette er ikke bare valgkamp, men et reelt engasjement for å fornye demokratiet, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Kontrasten er stor til et gjennomsnittlig norsk lovforslag. Norge er relativt sett gode på åpenhet, men utenom valgene kommer folkelig initiativ gjerne inn ad hoch, og etter at et lovforslag er formet og sendt ut på formell høring - til relevante organisasjoner. Da er mange av premissene lagt.

Bør få ny kanal
En ny demokratisk kanal kan definitivt trengs, for valgdeltagelse er på vei ned i store deler av verden og medlemsskap i politiske partier er i kraftig fall i Norge.

- Den kanalen for tilbakemeldinger er svekket, sier Tennøe.  

Dermed risikerer man at stadig færre er aktivt med på å forme politikken.

- Internettrevolusjonen har forandret hvordan vi kommuniserer og organiserer oss både privat og på jobben, og vi kan hente ut mye også i form av smartere forvaltning og åpnere politikk, mener Tennøe.

Flere hoder- smartere politikk
Bedre beslutninger og større legitimitet kan bli resultatet av mer åpne og deltagende politiske prosesser. Det hevdes blant annet i en aktuell OECD-rapport med tittelen ”Focus on citizens”.

Men dette er ikke et ferdigopptråkket spor med ferdige løsnigner, understreker Tennøe. Her må man tørre å eksperimentere – og da må statsministeren kjenne sin besøkelsestid.

- Jens må på banen, slår Tennøe fast.

Han mener vi i Norge savner et krystallklart signal fra toppen om at dette skal satses på, slik som Obama har gitt i USA. Dette fører til at folk lenger ned i systemet ikke får ressurser eller ryggdekning til å gå i gang med nødvendig eksperimentering, mener han.

- Statsministeren kan formulere en tydelig ambisjon om åpenhet og deltagelse og ta konkrete initiativ, for eksempel i den pågående fornyingen av den statlige kommunikasjonspolitikken, lyder Tennøes oppfordring.

En ny statlig kommunikasjonspolitikk er under utforming (se informsjon her), men den ser foreløpig ut til å bli ganske tam, mener Tennøe.

Ikke nok å være på Facebook
Tennøe er slett ikke alene i sin oppfatning.

- Det er ikke nok at statsministeren er på Facebook. De nye mulighetene som teknologien gir må gjennomsyre hele tenkningen og produksjonen av offentlige tjenester, skriver NHO-organisasjonen Abelia i et notat.

Abelia argumenterer for at brukerne må inviteres inn som samarbeidspartnere i utviklingen av tjenester.

- Offentlig sektor må utnytte den delingskulturen som har oppstått i kjølvannet av Web 2.0, det vil si brukerstyrte tjenester som Facebook, Youtube og nettleksikonet Wikipedia. Nye offentlige IT-prosjekter må pålegges å legge inn muligheter til å dele informasjon og la brukerne bidra, skriver de.

- Kan ikke styre utviklingen
Tennøe og Abelia får støtte av Gartner-analytiker Massimiliano Claps.

- Sosiale tjenester vil forme det offentlige – måten de snakker med folk på og måten de fungerer internt, sier han.

Han understreker at det offentlige ikke bør prøve å styre denne utviklingen. De må møte folk på de platformene de selv velger - eller vil man neppe få til deltagelse.

- Det kan være Facebook eller noe annet. Det er ikke sikkert den rette teknolgien er her ennå, sier han, og viser til at Myspace var det nye store inntil for et par år siden. Nå er det ikke derm man treffer folk.

- Konsumentene vil velge – og regjeringene må finne måter å bruke den kanalen på, sier han.

Dagensit.no la i går inn forespørsel hos Jens Stoltenberg og venter fremdeles i spenning på om han tar utfordringen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.