- Kostandsnivået må ned, og jeg mener at det er fullt mulig. Vi jobber selv med prosjekter som er i ferd med å bringe kostnadene ned, sier Walter Qvam, konsernsjef for Kongsberggruppen, som blant annet jobber med undervannsteknologi og boring i oljenæringen.

Kostnadsnivået på norsk sokkel er nå så høyt at det diskuteres som et faktum at deler av næringen er i ferd med å prise seg ut av internasjonal konkurranse. I fjor vinter tapte norske verft fem av fem store kontrakter til utlandet. Både effektivitet, lønnsnivå og regelverk dras inn i en desperat kamp for å få ned kostnadene.

- Skal vi få opp all oljen og gassen som er på sokkelen, må kostnadene ned, sier energiminister Tord Lien, som er opptatt av kostandene både for konkurrransekraftens - og statsfinansenes del:

- Dere vet hvem som får regningen om ikke kostnadene går ned, sa han spøkefullt til ledelsen i Kongsberggruppen, som tidligere denne uken ga ham og en gruppe fra olje og energidepartementet en innføring i selskapet.

Når oljeselskapenes kostander øker, går indirekte regningen til staten.

Her er løsningen
- Det er klart at alle industrier som har veldig høy vekst og veldig høy etterspørsel, slik som oljeindustrien har hatt nå, får varmgang og effektiviteten går ned. Det er åpenbart noe å gjøre der, sier Walter Qvam.

Han mener løsningen er teknologi.

- Det er en konservativ industri. De må tørre å ta i bruk ny teknologi litt raskere. Ny teknologi er den største muligheten vi har. Norsk sektor i Nordsjøen har alltid vært ledende på nye ting. Nå må norsk sokkel være ledende på ny teknologi, fastholder han.

Og selv om ordreinngangen i oljesektoren går ned merker ikke Kongsberggruppens olje og gassdivisjon noe til det. Innenfor subsea som er selskapets største satsing er veksten fortsatt seksten prosent i året, og generelt er oljevirksomhet offshore mindre preget av investeringsfall enn virksomheten onshore.

- Ettersom oljeindustrien utvikler seg går den mer og mer under vann. Samtidig ser vi en utvikling på fjernstyring av datasystemer og styringssystemer som muliggjør større grad av fjernstyring og autromatisering i oljeindustrien. Vi ser at data begynner å gjøre seg gjeldende også i oljeindustrien, og gjør det mulig å redusere kostnadene, sier Qvam.

- It er endelig kommet til oljen
I dag er det store kostnader både innenfor oljenæring og shipping som handler om reparasjoner og problemløsning som krever at servicepersonell sendes ut til fartøy eller plattformer og leter etter kilden til problemet for så å reparere den. Resultatet er ofte uvirksomme dager for svært kostbare fartøy. Gjennom bruk av nettbaserte ekspertmøter og fjernstyrte løsninger er disse kostnadene på vei ned.

- Vi er allerede på vei til at fysiske objekter snakker med hverandre. For eksempel så sier et dekk på en moderne bil fra at det har lavt trykk. Teknologi der fysiske objekter på en plattform snakker sammen og reparerer hverandre, begynner å bli kommersielt tilgjengelig. Da er neste steg at folk er villige til å ta det i bruk. Oljeselskapene som ligger fremst, gjør faktisk det, sier han.

Kongsberggruppen skilte ut olje- og gassdivisjonen for bare fire år siden. Da var den strategiske tanken å posisjonere seg i nisjer. Valget falt på undervannsteknologi, fordi selskapet da kunne fortsette med det de kan, utvikling av programvare.

- IT-bransjen er endelig kommet til oljenæringen. Subsea er en del av den utviklingen og egner seg derfor svært godt for oss. Det er ingen som kan stå med en skiftenøkkel å skru der nede på havbunnen, sier Pål Helsing, administrerende direktør i Kongsberg Oil & Gas Technologies.

Les også: - Norge tåler et høyt kostnadsnivå hvis vi er veldig produktive (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.