- For å få gjenopprettet kontrollen på Schengens yttergrense har Norge som intensjon å delta i EUs relokaliseringsinitiativ, sier Anundsen, som tirsdag var med som observatør under EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel.

- Ukontrollert forflytning av store folkegrupper gjennom Europa uten grensekontroll og registrering kan ikke fortsette, sier Anundsen.

Vil være med

Justisministeren mener Schengen-landene er nødt til å avlaste land som Hellas og Italia gjennom å være med i det såkalte relokaliseringsprogrammet.

- Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med de konkrete forslagene, tilføyer justisministeren.

Anundsen sier dagens situasjon undergraver respekten for Schengen- og Dublin-regelverket.

- Det skaper sikkerhetsutfordringer og krevende situasjoner for mottaksapparatet i flere land, framholder han.

Grensekontroll

Anundsen sier regjeringen mener det må opprettes grensekontrollpunkter for å sikre registrering og avklaring av identitet ved ankomst.

- De som ikke har beskyttelsesbehov kan returneres kort tid etter registrering. Om lag halvparten av dem som ankommer Schengens yttergrense kommer fra land med relativt lav sannsynlighet for opphold, anfører han.

Ved grensekontrollposter, såkalte «hotspots», og forbedrede registreringssystemer er målet å få kontroll over og redusere tilstrømningen av asylsøkere til Europa, ifølge Anundsen.

- Alle land må sørge for å registrere personer som ankommer eller oppholder seg der, selv om de ikke søker asyl, poengterer han.

Trygge leire

Justisministeren sier det arbeides parallelt med systemer for trygge oppholdssteder i nærområdene til Syria.

- Det er et langsiktig mål om at framtidige asylsøkere kan hentes fra slike leire, og at de som ankommer via andre veier kan returneres dit, sier han.

Les også: EU enige om relokalisering av flyktninger

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.