Justisdepartementet og Utenriksdepartementet etablerte i 2002 et treårig prosjekt for å bekjempe korrupsjon og hvitvasking, ledet av Eva Joly.

Prosjektes hovedmål er at Norge skal bidra mer internasjonalt i bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking. Målet med prosjektet nasjonalt er å gjøre kriminalitet mindre lønnsomt i Norge.

- Jeg føler at vi har klart å gjøre den økonomiske kriminaliteten i Norge litt mindre lønnsom, hvis vi skal lese ut fra statistikk. Vi har satt Norge på kartet og vært aktive. Vi har krysset landegrenser, Norge har evaluert forskjellige land, så har disse evaluert oss. Dette for å sikre kvalitetskontroll, sier Eva Joly.

Toppen av isfjellet
Hun er imidliertidig redd for at vi kun har sett toppen av isfjellet når det gjelder korupsjon i Norge.

- Det er mystisk og rart at vi bare har avdekket noen store skandaler i Norge.

Hun sikter til flere bransjer hvor det kan være rimelig å anta at det kan forekomme korrupsjon.

- Bransjer hvor det er mye penger i omløp er alltid utsatt. Oljebransjen og forsvaret er to eksempler, sier Joly. Hun legger til at det er mer vanlig med korrupsjon i offentlig sektor enn privat sektor.

Tyster eller vitne?
Justisminister Odd Einar Dørum legger vekt på at mye av ansvaret også ligger på oss borgere.

- Ser du en som nasker fra kassa i en butikk og sier fra, er du en tyster. Men ser du en som blir utsatt for vold, er du et vitne. Alle må være sitt ansvar bevisst, det er en rettighet å gå til myndighetene, avslutter Dørum.

Eva Joly avtrer fra sin stilling 1 september, da går hun over i et nytt team i regi av NORAD(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.