Meglerhuset Enskilda Securities trekker spesielt frem Fast Search & Transfer og Mamut som norske programvareselskaper med potensiale for eksepsjonell vekst fremover.

Suksess vil gi større kursløft
Begge de to har allerede levert en fantastisk vekstkurve, og Enskilda mener at ingenting tyder på at dette ikke skal fortsette.

- Suksessrike programvareselskaper har vist evne til å opprettholde vekst over mange år, skriver meglerhuset i en fersk analyse, og viser til internasjonale giganter som Microsoft og SAP.

Analytiker Eric Solberg mener at prisingen av Fast og Mamut impiserer at de to ikke vil lykkes fremover - tross en ekstremt sterk "track record" for lønnsom vekst. Markedene de to opererer i vokser hurtig.

- Selv om Mamut har levert vekst på 35 prosent de siste syv årene, viser dagens markedspris forventninger om bare fem prosents vekst. For Fast antar markedet at dagens vekstrate på 70 prosent skal falle til 9,5 prosent, skriver Solberg i analysen.

Med andre ord tror ikke markedet at Fast klarer å levere "supervekst" i mer enn fire år, sammenlignet med 10 - 13 års vekst som andre suksessfulle programvareselskaper har klart.

300 prosent kursløft?
Solberg tror at dersom Fast og Mamut presterer på linje med forventningene for markedet de opererer i, vil begge ha en "fair value" som ligger 300 prosent over dagens aksjekurs.
Mamut lager administrative programvareløsninger for økonomistyring/regnskap, salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring og e-handel.
Selskapet har vokst kraftig, og gikk på børs i mai ifjor. Omsetningen i år ventes lande på i overkant av 180 millioner kroner.

Begge selskapene ble startet opp i det små av norske gründere.