Det er studentene Thomas Monge Øia og Jon Oscar Spieler ved studiet for Petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger som har regnet på hva det vil koste å stenge ned pensjonerte norske olje- og gassbrønner. Etter at en brønn er boret og olje og gass er produsert,  er oljeselskapene forpliktet til å stenge ned, eller plugge, brønnen av hensyn til miljø og sikkerhet.

- Vår analyse viser at det vil koste 571 milliarder kroner å stenge ned brønnene på norsk sokkel, sier Jon Oscar Spieler, som likevel understreker at det er knyttet en rekke usikre faktorer til kostnadsberegningen som dollarkurs og riggrater.

Til sammenligning er det norske oljefondet på nærmere syv tusen milliarder kroner.

- Og da er ikke fjerningskostnadene knyttet til subseaanlegg, infrastruktur eller plattformer beregnet, legger Thomas Monge Øia til.

Analysen er utført med assistanse fra Petroleumtilsynet, Oljedirektoratet og de fleste større oljeselskaper på norsk sokkel. De to studentene har gjort omfattende arbeid med å kartlegge alle brønner på norsk sokkel. Tidligere har statistikken vært uoversiktelig. Mye dobbelttelling har forekommet. Det er totalt boret 5768 brønner på norsk sokkel. 2552 brønner gjenstår å plugge. Det er svært vanskelig å anslå når den endelige regningen kommer. Veldig mange av brønnene produserer olje og gass i dag.

Ser et marked


Flere aktører ser nå et kjempemarked. DNV GL er blant oljeserviceselskapene som posisjonerer seg. Selskapet mener det har funnet frem til metoder som kan redusere pluggekostnadene med 30 til 50 prosent.

- Kostnadene vil bli enorme. Med dagens metoder ville vi på norsk kontinentalsokkel trenge 15 rigger i drift på heltid de neste 40 årene for å plugge disse brønnene. Basert på 2013-kostnader ville dette tilsvare over en tiendedel av verdien av oljefondet i dag, sier Per Jahre-Nilsen, overingeniør i DNV GL – Oil & Gas i en fersk pressemelding.

DNV GL foreslår en risikobasert tilnærming. I dag behandles alle brønner omtrent likt når de plugges, selv om trykk og innhold varierer sterkt. Oljeselskapene har ofte interne standarder som dikterer svært omfattende plugging uavhengig av risiko.

-Vi mener at tiden er moden for å hjelpe myndigheter og bransjen med nye metoder, sier Jahre-Nilsen.

Krever politisk press


Arbeiderpartiet krevde sist uke at regjeringen legger press på oljeselskapene for å aksellerere brønnpluggingen nå som mange borerigger er ledige og riggratene er på vei ned. Oljeselskapene er pålagt å plugge alle brønner permanent, men selskapene liker å skyve på slike kostnader lengst mulig. Miljøorganisasjonen Bellona applauderer Ap.
- Plugging av gamle brønner er også langt opp på vår liste. Det er 282 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel, så det er bare å sette i gang, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
- Det er nok å henge fingrene i. Men i stedet sier oljeselskapene opp tusenvis av ansatte. I tider som dette, med gunstig riggmarked, burde dette vært det første man gjorde. I tillegg kommer nødvendig vedlikehold. Mange av de norske plattformene begynner å bli alvorlig gamle, sier Hauge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.