På tross av oljesmell og ledighetsoppgang, roper flere bedrifter i disktriktene etter arbeidskraft. DN skrev onsdag om et IKT-firma i Sogn og Fjordane som er på «kontinuerlig» jakt etter arbeidskraft.

Samtidig går flyttestrømmen motsatt vei - fra bygdene og inn til byene. Nordmenn er ikke vant til å måtte flytte for å få jobb, fastslår forskere.

- Det har i stor grad vært mulig å få jobb på de steder i landet hvor folk har lyst til å bo. Vi har ingen tradisjon for å flytte ut av byer for å finne jobber. Når vi står overfor tøffere tider, er det all grunn til å oppfordre til flytting, sier Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

- Er vi nordmenn litt bortskjemte med å få jobb der vi bor?

- Det er ingen tvil om at vi har vært godt vant, sier Ulltveit-Moe.

 - Flytting vil tvinge seg frem

Oljesmellen sprer seg nå til alle bransjer i norsk økonomi, viste nylig DNs konjunkturbarometer(NB. krever innlogging).

Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), mener høyere geografisk mobilitet kommer til å presse seg frem i befolkningen.

- Den tvinger seg frem når folk blir mer desperate etter å få jobb. Vi kan ikke tillate oss å være like generøse på å jobbe og bo der vi ønsker, sier Grytten.

Han mener lav flyttelyst hos norske arbeidstakere, sammenlignet med våre naboland, går utover effektiviteten i arbeidsmarkedet.

- Lav yrkesmobilitet og lav geografisk mobilitet er en stor hemsko for det norske arbeidsmarkedet i dag.

- Folk velger heller å bo på samme sted som før, enn å ha en jobb. Det er ikke et resultat av at nordmenn er late, men et resultat at vi har hatt det godt. Vi er vant til at alt bæres til oss, men det vil endre seg med konjunkturene, sier Grytten.

Han legger til at den lave viljen til å flytte etter jobber ikke er ny, men at den gir større virkninger nå enn før.

- Fordi det globale markedet, som vi konkurrerer med, er stadig mer mobilt og skifter fortere. Vi har måttet gå til utlandet for å hente arbeidskraft, mens nordmenn har valgt å ikke flytte på seg.

Mener Nav må bli strengere

Både Grytten og Ulltveit-Moe peker mot trygdeordningene som en del av problemet - og løsningen.

- I dag tillater NAV at folk kan bo på samme sted, og likevel få stønad. Jeg tror vi må bli tvunget til å gjøre mer som i andre land - flytte, sier Grytten.

- NAV må være bevisst på at de har et nasjonalt jobbmarked som utgangspunkt når de formidler jobber, og sette krav om at folk må være villige til å jobbe andre steder enn i egen region, sier Ulltveit-Moe.

Hun legger til at en faktor som, paradoksalt nok, vanskeliggjør mobilitet i Norge er den høye graden av yrkesdeltagelse blant kvinner.

- Det er veldig bra, men det kan også vanskeliggjøre mobilitet fordi det krever to jobber istedet for en ved flytting, sier hun.

Nav vil bli strengere

I teorien er en av forutsetningene for å motta dagpenger fra Nav som arbeidsledig, at man må «være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge».

Bare folk over 60 eller de som har «tungtveiende sosiale hensyn» som taler mot flytting, skal kunne slippe å flytte.

Yngvar Åsholt, fungerende arbeids- og velferdsdirektør i Nav medgir at Nav i praksis har vært for forsiktige med å kreve flytting, men at etaten er beredt på å være strengere fremover.

- Vi har vært litt for forsiktige. Grunnen til at man i noen tilfeller ikke praktiserer kravet til mobilitet strengt nok, kan være at saksbehandlere er usikre på hvor tøffe krav man kan stille. I tillegg er det sånn at det å tvinge folk til å søke arbeid andre steder enn der de bor, ikke alltid er det mest gunstig for å skape et varig arbeidsforhold, sier Åsholt.

En tredje grunn til forsiktigheten fra Navs side er, ifølge Åsholt at det er vanskelig å spå hvor lenge en nedtur i en bransje vil vare.

- Om Nav tvinger mange til å flytte til andre jobber, kan det bli vanskelig å få tak i arbeidskraft ved en eventuell ny oppsving. Så det er lett å si at man skal praktisere strengere, men det må gjøres med klokskap, sier han.

- Hvor ofte skjer det, at dere krever at folk må flytte, selv om de håper på å få jobb der de bor?

- Det skjer at folk fratas dagpengene hvis de ikke er villige til å flytte på seg. Men heller enn flytting, velger vel så mange da å bli boende på samme sted og søke arbeid innenfor andre sektorer enn den de starta i, sier Åsholt.

Alt om #oljesmellen på DN.no(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.