Tallene tyder på at situasjonen i arbeidsmarkedet er i ferd med å bli noe bedre.

Andelen bedrifter som som opplyser at de vil gå til oppsigelser, er redusert sammenlignet med forrige undersøkelse, opplyser NHO.

Bedrifter innen både petroleumssektoren og industrien bidrar til nedgangen.

Nivået er fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, men nedgangen tyder likevel på at det kan bli færre oppsigelser og dermed færre arbeidsledige.

Kan ikke friskmelde ennå

Imidlertid er andelen som melder at det kan bli aktuelt med permitteringer, om lag uendret. Men her er situasjonen litt lysere for olje- og gassnæringen: Oversikten viser en reduksjon i kommende permitteringer i petroleumsintensive bedrifter.

I perioden 2012 til 2015 falt andelen bedrifter som slet med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Hittil i år har denne indikatoren flatet ut. Det kan bety at overskuddet av arbeidssøkere er i ferd med å avta, slik bedriftene opplever det.

Det er likevel for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, mener NHO, som minner om at bedriftene anslår om lag nullvekst i år. Samtidig er forventningene til sysselsettingsvekst i 2017 noe bedre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også Oljestreik kan ramme 12 prosent av produksjonen

Følg markedet på DN Investor