- Reiten visste ikke noe om Hydros mulige korrupsjon, sier Hydros styreleder Terje Vareberg under fremleggelsen av Hydros granskningsrapport av Libya-saken.

Hydro-sjef Eivind Reiten har helt siden korrupsjonssaken kom opp i oktober ifjor hevdet at han var tilnærmet utvitende om de mistenkelige millionutbetalingene til den libyske konsulenten Abdurrazag Gammundi.

Nå frikjenner Hydros rapport Reiten for hans rolle i saken:

- Jeg taler på vegne av et enstemming styre, Reiten visste ikke noe, og det var kun en liten krets som var involvert, sier Vareberg.

Les: StatoilHydro-topper ut på dagen

Reiten avviste tirsdag at han kjente til saken til tross for at han var i konsernledelsen da Libya-avtalen ble inngått. Ifølge StatoilHydros granskere ble det i 2003 laget intern granskingsrapport viste at avtalen var problematisk. Heller ikke dette så Reiten. Sentrale Hydro-direktører hadde over 30 samtaler og møter med den libyske konsulenten, men heller ikke dette var kjent for Reiten.

- Dette ble ikke brakt inn for konsernledelsen, det var en veldig liten gruppe i Hydro som kjente til saken, forsvarte Reiten seg med på tirsdagens pressekonferanse.

Visste om utfordringen
Reiten selv tar kritikk på vegne av Hydro som selskap, men mener han ikke visste noe selv.

- Jeg visste at Libya var krevende med tanke på korrupsjon, men visste ikke noe om bruken av konsulenter. Det ble jeg kjent med i oktober 2007, sier Reiten i dag.

- Vi må erkjenne at det ble gjort feil i Libya, vi må ta kritikk, men også lærdom av det som har skjedd, sier Reiten.

Saken fikk tidligere i dag store konsekvenser for to av de involverte i Libya- skandalen.

To Statoil-topper ut
Ved lunchtider ble det kjent at to av toppene i StatoilHydro å gå på dagen som følge av Libya-saken. Konserndirektør for Undersøkelse og Produksjon Norge, Tore Torvund, og konserndirektør for Prosjekter, Morten Ruud, går med virkning fra i dag ut av sine nåværende posisjoner og konsernledelsen i StatoilHydro.

Les: StatoilHydro-topper ut på dagenReiten mente det ville blien vanskelig kombinasjon å være både konsernsjef i Hydro og styreleder i StatoilHydro som begge skulle granske Hydro i Libya-saken.