Det er først den seneste tiden at regjeringen har blitt positive til et slikt forslag. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen varsler imidlertid at utfordringene står i kø for nye Statoil.

- For få år siden ville dette vært en umulig tanke. Vi har nå et positivt forhold til fusjonsplanen, sa statsråden på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag.

-Disse planene vil prege 2007. Det vil bli en krevende prosess, med sterkt fokus på at organisasjonen av det fusjonerte selskapet vil fungere.

Shtokman ikke avgjørende
Ifølge Enoksen har det vært for sterkt fokus på Shtokman. Han understreker at samarbeidsmulighetene med russerne fortsatt er mange.

-Shtokman er ikke et være eller ikke være, det er i beste fall ganske perspektivløst å tro. Vi må jobbe videre med Russland som den viktigste partneren i nord, han.

Stortingspreposisjon i mars
Ifølge Enoksen vil det legges frem en Stortingsproposisjon i mars, der det blant annet vil redegjøres for spørsmål knyttet til eierforhold og forvaltning.

-Det nye selskapet vil prege norsk økonomi og aktiviteten på norsk sokkel. Statens rolle som eier i selskapet og forvalter på norsk sokkel blir derfor et viktig perspektiv.

Ingen grunn til bekymring
Det har vært diskusjoner om nye Statoils rolle på norsk sokkel, og det er ifølge Enoksen blitt uttrykt bekymring for at det nye selskapet skal bli for dominerende. Han mener bekymringen er overdrevet.

-Selskapet vil stå for 30 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel, og denne andelen vil avta. Samtidig vil selskapet stå for 40 prosent av gassproduksjonen, og dette vil holde seg relativt stabilt.

Usikkerhet om konsesjonsrunde
Under spørsmål og svar-runden etter Enoksen-foredraget, stilte stortingsrepresentant Børge Brende fra Høyre spørsmål om den 20. konsesjonsrunden hadde blitt utsatt, slik han hevdet å ha hørt rykter om.

-Det er riktig at vi har hatt konsesjonsrunde annethvert år, men i 18. og 19. konsesjonsrunde ble det tildelt store områder. Hva som vil skje i 20. runde vil vi komme tilbake til, og det skal være avklart i løpet av kort tid. Det skal ikke stå på leteområder, for å si det sånn, avsluttet statsråden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.