KrF går sammen med de rødgrønne og skroter regjeringens opprinnelige innstrammingsforslag for innleie. Blant de største innstramningene er forbudet mot midlertidig ansatte hos bemanningsbyråer.

– Dette er en seier for alle som har slåss for faste ansettelser i norsk arbeidsliv, sier saksordfører Per Olaf Lundteigen (Sp) til NTB.

Han mener vedtakene som KrF og de rødgrønne partiene nå samler seg om, vil kunne endre norsk arbeidsliv i vesentlig grad. Saken skal voteres over på mandag.

Saken ble først omtalt i VG tirsdag morgen.

– Det blir slutt på at bedrifter kan sitte med en liten norsk ledelse og ellers kun basere seg på utenlandsk innleie, som en ser i store deler av for eksempel fiskeriindustrien i Nord-Norge og i verkstedindustrien på Vestlandet. Det er ikke sånn vi skal ha det, for det bygger ikke samfunn. Det gjør det ikke interessant for flinke, norske ungdommer å jobbe og bo på stedet, sier Lundteigen.

Nulltimerskontrakter

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) la i midten av april frem flere forslag for å begrense bruken av innleie i særlig bygg- og anleggsbransjen og for å få slutt på såkalte nulltimerskontrakter, som har vært mye brukt i bemanningsbransjen. Opposisjonen mente imidlertid at innstramningene ikke var stramme nok, og har nå gjort flere vesentlige endringer i det opprinnelige forslaget.

Flertallet går inn for å begrense innleie i alle bransjer i Norge, ikke bare bygg- og anleggsbransjen, samt å innføre krav om at innleie fra bemanningsbyrå kun kan gjøres dersom innleiebedriften er bundet av tariffavtale slik at fagforeningen kan få muligheten til å sette foten ned.

– Nå håper vi fagforeningene der ute tør å si stopp, slik at det blir slutt på den akselererende bruken av innleid arbeidskraft i norsk arbeidsliv, sier Lundteigen.

Flertallet går nå inn for at bemanningsbyråene kun kan ha faste ansatte, slik at de hverken kan tilby nulltimerskontrakter, der de ansatte ikke får lønn mellom oppdragene, eller ha midlertidig ansatte, slik regjeringens forslag la opp til.

Lundteigen påpeker at det vil gjøre det dyrere å bruke bemanningsbyråer, fordi de nå må betale lønn til sine ansatte hver måned uansett om de har oppdrag eller ikke.

Avviser forbud

KrF skriver i en pressemelding at de går mot regjeringens forslag fordi de er bekymret for de samfunnsmessige skadevirkningene ved stadig mer bruk av innleid arbeidskraft.

– Å være innleid gir svakere rettigheter til lønn og pensjon og lite forutsigbarhet for fremtiden, for å ta opp boliglån og stifte familie. Det store omfanget av innleid arbeidskraft gir også utfordringer når det gjelder inkludering på arbeidsmarkedet, rekruttering til faglærte yrker, produktivitet og arbeidslivskriminalitet, uttaler KrFs stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Han understreker samtidig at partiet avviser et forbud mot innleie, slik både Ap, SV og Rødt, har kommet med forslag om i ulike varianter og utstrekning.

Hauglie: – Går lenger enn nødvendig

Arbeidsministeren beklager innstillingen fra stortingsflertallet.

– Vårt opprinnelig forslag balanserte godt arbeidstagers behov for mer forutsigbarhet og arbeidsgivers behov for fleksibilitet til å leie inn folk ved behov. Jeg mener Stortinget nå går betydelig lenger enn det som er nødvendig, nemlig å gjøre noe med innleieutfordringene i bygg- og anleggsbransjen, fortrinnsvis i Oslo, sier Hauglie til NTB.

Hun mener vedtakene særlig vil ramme små og mellomstore bedrifter i distriktene.

Også NHO beklager. Organisasjonen mener det vil gjøre det vanskelig for dem som står utenfor arbeidslivet å få en fot innenfor.

– Det vil også bli langt mer krevende for bedriftene, fordi de nå selv må ta jobben med å ansatte midlertidig ved behov, og for de ansatte som nå må søke arbeidsgiver for hvert enkelt oppdrag, fremfor å være tilknyttet et bemanningsbyrå som kan gjøre jobben for dem, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til VG.

(©NTB)(Vilkår)

Før Norseman-dobbeltvinneren deltok første gang, sa faren: – Det her kommer du aldri til å få til!
Allan Hovda hadde dårlige forutsetninger for å delta i ekstremsportkonkurransen – men trosset dem.
04:08
Publisert: