- Hovedbildet vi beskriver må karakteriseres som relativt gunstig. Industrilandene er sakte, men sikkert, i ferd med å legge finanskrisen og den etterfølgende store resesjonen bak seg. Offentlige tiltak har hjulpet økonomiene i gang, og nå ser det ut til at privat etterspørsel er i ferd med å ta over som viktigste vekstdriver, om enn med god drahjelp fra fortsatt rekordlave renter i alle de store industrilandene. Sannsynligheten for nye tilbakeslag så vidt kort tid etter det forrige anses som relativt lav, skriver sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets' ferske rapport "Økonomiske utsikter nr 1. 2011".

Flere bekymringer
Men ingen rapport uten forbehold.

Dørum og de andre makroøkonomene peker på en rekke faktorer som kan bidra til å stikke kjepper i hjulene for den positive utviklingen.

- Den viktigste usikkerhetsfaktoren i dagens makrobilde er de svake statsfinansene i industrilandene, skriver meglerhuset.

Dette kan føre til statlig mislighold eller konkurs, økte statsrenter og/eller strammere budsjettpolitikk.

Den andre bekymringen er også knyttet til EU: Uryddig sammenbrudd i Eurosonen, med utmelding av enkeltland, eller aksept for mer ”varige” garantier for gjelden til underskuddslandene.

Tøffe tak
Løfter man blikket ut over vår egen verdensdel dukker utfordringen med en eventuell valutakrig opp.

- ”Valutakrig” kan føre til mer proteksjonisme og ”handelskrig”, peker Dørum og de andre økonomene på.

Den fjerde bekymringen dreier seg om at husholdninger fortsatt er tynget av gjeld, boligmarkedene er svake og ledigheten høy.

Starthjelp, men når går det av seg selv?
DnB Nor Markets påpeker i rapporten at de ulike myndighetenes hjelpetiltak har bidratt til å dra verden ut av resesjonen. Men når er veksten bærekraftig slik at tiltakene kan trekkes tilbake?

- Den femte bekymringen er at exit fra dagens svært ekspansive pengepolitikk må skje før pengetrykkingen har skapt inflasjonspress, men ikke før oppsvinget er tilstrekkelig forankret, skriver økonomene.

Sterkt stigende priser på energi, råvarer og matvarer er også blitt en bekymring. Dette kan legge en demper på veksten.

I Kina var veksten høy gjennom hele kriseperioden, men DnB Nor Markets følger utviklingen der nøye.

- Den syvende bekymringen er Kina. Landet møtte krisen med svært sterk økning i investeringene,og dette øker faren både for bobler og overoppheting på kort sikt og overkapasitet, hard landing og lavere trendvekst på lengre sikt, skriver økonomene.

Les sakene fra rapporten her:

<b>Pust ut - det kommer ingen ny smell nå</b>

- Tilbake på toppnivået

<b>Flere kan miste jobben</b>

<b>Tre år til med høyere boligpriser</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.