Norsk økonomi har hentet seg rask inn igjen etter finanskrisen. Nedgangen ble moderat, og allerede etter de tre første kvartalene ifjor var aktivitetsnivået høyere enn i toppåret 2008.

- Med dette var vi, som ett av få industriland, tilbake på toppnivået i høykonjunkturen i 2008, skriver seniorøkonomene Kyrre Aamdal og Kjersti Haugland i DnB Nor Markets' i prognoserapporten Økonomiske utsikter 1/2011 som ble lagt frem tirsdag.

Forbruket tok seg for alvor opp i andre halvdel av fjoråret. DnB Nor-økonomene tror at nettopp forbruket vil være den viktigste bidragsyteren til å løfte aktiviteten ytterligere i årene fremover.

Moderat eksportvekst
Samtidig sliter norsk eksport med et høyt kostnadsnivå. Konkurransen blir stadig hardere i en verden med moderat etterspørsel og ekstremt lav lønnsvekst blant våre handelspartnere.

- Det høye kostnadsnivået gjør oss mer sårbare ved prisfall på eksportprodukter, og gjør det vanskeligere å konkurrere om markedsandeler for store deler av norsk industri, skriver DnB Nor-økonomene.

- Vi forventer at eksporten vil vokse i årene fremover, men i en mer moderat takt enn i årene før krisen. Med en import som utvikler seg sterkere enn eksporten, venter vi et negativt bidrag fra utenrikshandelen til norsk økonomi i årene fremover, legger de til.

Økonomene spår at norsk fastlandsøkonomi vil vokse med 2,5 prosent i år etter en estimert vekst på 1,9 prosent ifjor. I 2012 vil veksttakten øke ytterligere til 3,0 prosent, spår DnB Nor.

Utfordring
Opppgangen i økonomien kan vise seg å bli utfordrende for Norges Bank.

- En sterk krone, høy produktivitet og moderate lønnsoppgjør kommer til å holde inflasjonen under målet de nærmeste årene. Rekordlave internasjonale renter legger bånd på Norges Banks handlingsrom, men avveiingene er blitt vanskeligere de siste månedene, skriver Aamdal og Haugland.

I tillegg til oppgangen i forbruk har også boligprisene svingt markert opp.

- Dette vil føre norske husholdningers gjeldsgrad opp på enda høyere nivåer, og gjøre dem sårbare selv for moderate renteøkninger, skriver DnB Nor-økonomene.

De spår derfor at Norges Bank bare vil heve styringsrenten to ganger i løpet av året. Dermed ligger renten på 2,5 prosent ved utgangen av 2011. Norges Banks eget anslag viser en styringsrente på 2,5 til 2,75 prosent på samme tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.