-Vi har orientert og vil orientere Stortinget videre. Regjeringen er interessert i debatt om innholdet i en ny avtale om liberalisering av handel med tjenester. Men offentliggjøring av forhandlingstekster i en pågående forhandling er i uhørt og i strid med all praksis. Det har aldri skjedd, og vil undergrave tilliten til Norge, sier Høglund.

Han peker på at Stortinget allerede er orientert om mandatet gitt til Norges forhandlere. Ifølge Høglund vil Stortingets utenrikskomité også bli orientert ytterligere underveis – også om eventuelle behov for justeringer i mandatet. .

-Vi har også orientert i møter med fagforeninger og organisasjoner – senest for to uker siden til Utdanningsforbundet, sier han.

 

Forbauset

Wikileaks´ offentliggjøring av i alt 17 vedleggstekster til de pågående forhandlingene (ekstern lenke) har fått opposisjonspartiene til å reagere på at de kan få vite mer om TISA-drøftingene derfra enn fra UD og regjeringen.

Høglund er forbauset over en slik dramatisering nå. Han mener det går minst et år til før en eventuell avtale er klar.

-Partene skal i løpet av sommeren avklare hvor vi står og lage et løp videre. Ett år er optimistisk, sier han.

Statssekretæren tror Norge kan være blant landene som får mest nytte av en TISA-avtale.

- Norge er til 95 prosent liberalisert når det gjelder tjenestehandel, er allerede tilpasset. USA er det kanskje til 70 prosent. Vi kan ha mye å hente i økt sysselsetting og verdiskaping på områder der Norge er gode – som energi, telekom, finanstjenester og ikke minst skipsfart med TISA, sier han.

 Morten Høglund er helt uforstående til at handelsliberalisering under en TISA-avtale skulle legge norsk skole- og helsesystem åpnet for mer privatisering.

– I vårt forhandlingsmandat er helse og skole til og med videregående uttalt holdt utenfor. Det står vi på. Jeg kjenner heller ikke til at liberalisering her er tatt opp av noen land overhodet i forhandlingene, sier han.

 

Lettere for Norwegian?

Et av dokumentene Wikileaks har offentliggjort er datert 9. februar i år og handler om å sikre konkurranse i tjenester tilknyttet lufttransporten. Teksten handler spesifikt om å tillate internasjonal konkurranse om flyvedlikehold, salg av lufttransporttjenester og datasystemer her.

Organisasjonen Attac tror TISA også kan åpne for «bekvemmelighetsflagg» i luftfarten med lettere adgang til å bruke mannskap fra lavkostland.

-Dette kjenner jeg ikke til og kan ikke kommentere det nå, sier statssekretær Morten Høglund.   

Les også:

  Vil betale for lekkasje dnPlus (DN+)

Senterpartiet og SV vil ha svar om ny handelsavtale

Kommentar:  Handel på utsiden dnPlus (DN+)

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.