Ved utgangen av februar er det registrert 83.400 helt arbeidsledige ved NAV. Det er en økning på 16.000 personer, eller 24 prosent, sammenliknet med februar ifjor.

Arbeidsløsheten er nå på 3,2 prosent, som overrasket flere. Tallene var litt lavere enn konsensusforventningene.

Justert for vanlige sesongsvinginger har det blitt 600 flere arbeidsledige den siste måneden.

- Flater snart ut
- Dette viser at oppgangen i antall ledige fortsetter i ganske lav takt, sier makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken til DN.no.

Han mener det ikke er lenge igjen før ledighetsveksten flater ut.

- Det er bare snakk om tidsspørsmål før dette erstattes med utflatning, og etter det kan vi begynne å se et fall i ledigheten, sier Syed, som ikke vil tidfeste når arbeidsmarkedet vil snu til bedring.

Nav mener det er en klar positiv tendens i arbeidsmarkedet, selv om det fortsatt blir flere ledige.

- Veksten i arbeidsledigheten er nå klart lavere enn ifjor vinter. Særlig innen industriarbeid har veksten i arbeidsledigheten blitt redusert de siste månedene. Også innen bygg- og anleggsarbeid er trenden en utflating i veksten. De første månedene i år har det likevel vært en økning i arbeidsledigheten innen bygg og anlegg på grunn av den strenge vinteren, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Verst for byggebransjen
Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg med 7,2 prosent og innen industrien med 5,1 prosent. Noe av den høye arbeidsledigheten innen bygg og anlegg kan forklares med den strenge vinteren som fører til redusert aktivitet innen bygg og anlegg mange steder. Færrest arbeidsledige er det innen undervisning med 0,7 prosent, innen helse, pleie og omsorg og blant ledere, begge yrkesgrupper med 1,2 prosent.

Ledighetene er høyest i Oslo med 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane med 2,5 prosent arbeidsledighet.

Positivt med økt arbeidsstyrke
Også igår kom det arbeidsmarkedstall: Hopp i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Norge ligger nå på 3,3 prosent av arbeidsstyrken. AKU-tallene viste samtidig en netto oppgang i arbeidsstyrken på 12 000 personer.

- Oppgangen i sysselsettingen er et godt signal, som ikke vises i ledighetsraten fordi den er noe mindre enn oppgangen i arbeidsstyrken, sier Syed til DN.no.

Han mener veksten i arbeidsstyrken er en konsekvens av at arbeidsmarkedet er blitt bedre: Flere, både polakker og norske arbeidsledige, ser ut til å tro at det er mer sannsynlig å få jobb og oppdrag nå.

Les også: - Ikke nok til rentehopp (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.