Verden må handle nå dersom vi vil unngå en global vannkrise, advarer FN. I 2030 kan nesten halvparten av verdens befolkning leve i områder med akutt vannmangel.

Både befolkningsvekst, høyere levestandard, økt kjøttforbruk og produksjon av biodrivstoff truer verdens vannforekomster, heter det i en rapport utarbeidet av en rekke FN-organisasjoner.

Det trengs umiddelbar handling dersom verden skal unngå en verdensomspennende krise, skriver UNESCO-leder Koichiro Matsuura i forordet til rapporten «Vann i en verden i forandring», som er utarbeidet i forkant av den store vannkonferansen i Istanbul neste uke.

– Til tross for hvor grunnleggende viktig vann er for alle aspekter av menneskers liv, har dette området vært rammet av en kronisk mangel på politisk støtte, dårlig ledelse og underinvestering, mener han.

Fattigdom
– Resultatet er at flere hundre millioner mennesker rundt om i verden forblir fanget i fattigdom og dårlig helse og står i fare for å blir smittet av vannrelaterte sykdommer, bli rammet av miljøødeleggelser og til og med politisk ustabilitet og uro, sier Matsuura.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har en rekke ganger pekt på vannmangel som en viktig årsak til konflikten i Darfur i Sudan som begynte med et opprør mot myndighetene i Khartoum for seks år siden.

Vann er også et viktig stridspunkt mellom Israel og landets arabiske naboer.

Vekst
Verdens befolkning på 6,6 milliarder er ventet å vokse med 2,5 milliarder innen 2050. Det meste av veksten vil sannsynligvis finne sted i utviklingsland, i flere tilfeller på steder der det allerede er mangel på vann.

Det meste av Nord-Afrika og Midtøsten utnytter allerede vannresurssene maksimalt, sa forfatterne bak rapporten på en pressekonferanse torsdag.

Befolkningsveksten betyr at vannbehovet vil øke med 64 milliarder kubikkmeter hvert år, heter det i FN-rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.