Meglerhuset SEB Enskilda har tapt ankesaken mot Skatteetaten i Høyesterett.

Saken dreide seg om utbetalinger fra et indre selskap skal anses som personinntekt, og dermed skattelegges vesentlig høyere.

Les også: Enskilda-topper tapte i Høyesterett

Dommen betyr at skattesatsen øker fra 28 prosent til i verste fall 55,3 prosent - noe som innebærer at SEB Enskilda må ut med omtrent 30 millioner kroner for inntektsårene 2002 og 2003.

- Vi er meget godt fornøyd med dommen. Staten har fått fullt medhold og er tilkjent sakskostnader for alle instanser, sier Amund Noss hos Regjeringsadvokaten til DN.no.

Han er glad for at konklusjonen fra Høyesterett er så klar og enstemmig fra de fem dommerne.

- Dommen bekrefter at Skatt øst står på trygg juridisk grunn i disse sakene.

BCG og Carnegie i samme situasjon
Seb Enskilda var det første selskapet som stevnet staten med krav om at ligningsvedtaket mot dem ble opphevet, men tapte på alle punkter i desember 2006.

Boston Consulting Group (BCG) var det andre selskapet som stevnet staten og tapte like klart.

I mai 2008 tapte også Carnegie i Oslo tingrett. De øvrige sakene var foreløpig stilt i bero i påvente av en endelig dom i Seb Enskilda-saken.

- Får betydning for andre
Ifølge Enskildas advokat Harald Willumsen vil ikke Høyesterettsdommen nødvendigvis få avgjørende betydning for andre meglerforetak fordi den avgjort på konkret grunnlag.

Regjeringsadvokaten mener derimot at det ikke er noen grunn for BCG og Carnegie til å puste lettet ut.

- Vi ønsker å si at vi er på offensiven i dette sakskomplekset. Det er klart at dommen får betydning for de andre meglersakene. Høyesterett har nå forkastet en rekke av de argumentene som de andre selskapene har brukt, sier Noss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.