Får ikke godstrafikken vekk fra veiene

Staten har ikke lyktes med å flytte mer av godstrafikken fra vei til sjø og bane, konkluderer Riksrevisjonen. Einar Spurkeland i transportkonsernet Schenker mener togforsinkelser og dårlige jernbaneterminaler har skylden.

Godset blir på bil, sier Einar Spurkeland i Schenker i Norge. Han mener dårlige terminaler og upålitelige godstog bidrar til at lite flyttes til jernbaneterminalen i bakgrunnen. Riksrevisjonen presenterte tirsdag en rapport som sier det politiske målet om mer gods på sjø og bane ikke er nådd. Foto: Javad Parsa
Godset blir på bil, sier Einar Spurkeland i Schenker i Norge. Han mener dårlige terminaler og upålitelige godstog bidrar til at lite flyttes til jernbaneterminalen i bakgrunnen. Riksrevisjonen presenterte tirsdag en rapport som sier det politiske målet om mer gods på sjø og bane ikke er nådd. Foto: Javad Parsa
Publisert 27. February 2018, kl. 19.53Oppdatert 27. February 2018, kl. 19.54