DN.no har samlet de fem medlemmene i makropanelet for å stille dem en rekke spørsmål om deres forventninger til norsk og internasjonal økonomi ved årsskiftet.

Dagens spørsmål - og seriens siste - til panelet er: Hvordan vil verdensøkonomien utvikle seg i 2014?

Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets:
- Vi har fortsatt tro på fremvoksende landene i Asia, deriblant India, Malaysia, Sri Lanka og Indonesia. Her er det riktignok en del strukturelle utfordringer, men disse ser ut til å være på de respektive myndighetenes radar. Vi tror også på videre god gjeninnhentning i USA. Kina må belage seg på lavere vekst (5-6%) på sikt, men de to-tre neste årene tror vi veksten vil være høy (7-7,5%). Eurosonen vil vokse i 2014, men vil likevel få det tøft, sier Syed.

 

Katrine Godding Boye, seniorøkonom i Nordea Markets:
- Verdensøkonomien samlet vil oppleve noe bedre vekst enn de siste årene, særlig trukket opp av sterkere vekst i såkalt modne økonomier. Særlig er utsiktene for USA gode, mens jeg er langt mer usikker på utviklingen i eurosonen og i fremvoksende økonomier, sier Godding Boye.

- Innad i eurosonen vil det fortsatt være store forskjeller. Tyskland vil trolig fortsette å vise grei vekst, mens Frankrike vil slite med store strukturelle utfordringer og stort behov for reformer. Tilbakegangen i Spania er i ferd med å stoppe opp og 2014 kan bli året hvor spansk økonomi kommer tilbake, mens f.eks Italia stadig sliter med svak konkurranseevne og høy statsgjeld. I Kina frykter jeg at det har blitt overinvestert de siste årene, noe som kan gi utfordringer fremover og potensielt en større nedtur. Det er kanskje for tidlig for et slikt scenario nå og venter derfor en vekst i Kina rundt syv prosent i 2014, sier Godding Boye.

Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets:
- Veksten i verdensøkonomien vil ta seg opp fra 3,1 prosent i 2013 til 3,7 prosent i år. Fortsatt vil de fremvoksende økonomiene, med Kina i spissen, stå for to tredjedeler av veksten. Men nå kommer noen industriland etter: USA vil være i tet med en nær doblet veksttakt, på tre prosent i 2014. Her vil lavere arbeidsledighet, økt inntektsvekst, fortsatt lave renter og stigende boligpriser bidra til økt kjøpelyst blant husholdningene. Boligbyggingen vil også levere solide bidrag. Eurosonen vil trolig vokse med 1,3 prosent i 2014, etter nedgang på årsbasis i 2013. Fravær av ytterligere offentlige innstramninger og svært lavt nivå på både forbruk og investeringer vil legge til rette for vekst, om enn svak, sier Haugland.

Bjørn-Roger Wilehlmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management:
- Vi venter en global bnp-vekst på i overkant av 3,5 prosent i 2014, som er høyere enn i 2013. Det største vekstbidraget vil fortsatt komme fra fremvoksende økonomier, men i mindre grad enn det vi har sett de siste årene. Samtidig vil vekstbidraget fra rike land øke, særlig fra USA hvor vi anslår en vekst på 3 prosent i 2014. Veksten vil også tilta i Storbritannia og euroområdet, men fra relativt lave nivåer. Sør-Europa vil fortsatt få det tøft, selv om det verste er over, sier Wilhelmsen.

Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning:
- Veksten globalt vil ta seg ytterligere opp, ved at global bnp trolig vil være høyere i 2014 enn i 2013. Det er først og fremst industrilandene som vil vokse kjappere, ved at både USA og Eurosonen har høyere økonomisk vekst som følge av bortfall av kraftige finanspolitiske innstramminger som bidro negativt i 2013. USA vil trolig klare å vokse med to-tre prosent i bnp, og Eurosonen vil trolig også klare positiv vekst igjen på rundt én prosent etter to år i resesjon, sier Chen.

- Vekstmomentet inn i 2014 ser ut vil å være ganske bra, og selv om det ventes nedtrapping av den amerikanske sentralbanken vil det neppe avspore den økonomiske gjeninnhentingen. Bidraget fra fremvoksende økonomier blir mindre enn det har vært tidligere, men vil fortsatt være positivt. Det blir neppe noen hard landing i Kina i 2014 heller, som ventes å vokse i området syv prosent i bnp - som er den nye normalen. Fremvoksende økonomier med negativ driftsbalanse, og dermed avhengig av utenlandsk kapital, vil kunne oppleve tøffere tider om ikke veksten tar seg mer opp og i en periode hvor den amerikanske sentralbanken trapper ned obligasjonskjøpene, sier Chen.

LES OGSÅ:

<b>«Du er dum hvis du ikke eier en bolig i Norge. Det er det som er holdningen»</b>

<b>Venter nedtur i boligmarkedet: - Dette er sunt, ønsket og naturlig</b>

<b>Norsk økonomi i 2014:</b> <b>- Det er ingen krise</b>

<b>- Vi er på vei mot å bli en mindre oljesmurt økonomi</b>

<b>- Kronen er uforklarlig svak</b>

<b>Makropanelet: Dette blir Siv Jensens største utfodringer i det nye året</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.