Ingebrigtsens forsvarer Bjørn Stordrange var kjapp i avtrekkeren etter at dommen mandag lekket ut i Rogalands Avis én dag før dommerens planlagte offentliggjøring.

- Vår klient har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett skriver Stordrange i en e-post til DN.

- Lagmannsrettens dom er avsagt under dissens. Vi er i grove trekk enige med mindretallet. Vi er uenige i flertallets rettsanvendelse. Han er rystet over flertallets bevisbedømmelse, skriver Stordrange.

Acta-gründeren var hovedtiltalt i det som omtales som norgeshistoriens største innsidesak. Halvannet år av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Seks medtiltalte

Til sammen sju personer har vært tiltalt i saken i den omfattende innsidesaken i Gulating lagmannsrett.

Mens Ingebrigtsen ble idømt ni års fengsel og 25 millioner kroner i inndragning, slapp andre av de medtiltalte billigere unna. Fem av de andre er dømt til fengselsstraffer, mens én er frifunnet.

- Vi registrer at lagmannsretten i det alt vesentlige har vært enige med påtalemyndigheten hva angår spørsmål om straffeansvar og straffverdighet, sier statsadvokat Birgitte Budal Løvlund til DN.

- Seks av syv er dømt. Noe er gjort betinget hovedsaklig på grunn av saksbehandlingstid, påpeker hun.

Ingebrigtsen var tiltalt for innsidehandel, brudd på meldeplikten, markedsmanipulasjon og for å ha tatt opp ulovlige aksjonærlån.

Fem av de medtiltalte var tiltalt for medvirkning til ulovlig innsidehandel, brudd på meldeplikten og markedsmanipulasjon. Odd Inge Bø var ikke tiltalt for ulovlig innsidehandel.

Mandag meldte Rogaland Avis at:

 • Kåre Nilsen er dømt til fengsel i fire år og seks måneder
 • Lars Audun Lunde er dømt til fengsel i fem og et halvt år, der halvannet år av dette er gjort betinget.
 • Oskar Andersen er dømt til fengsel i fire år, der halvannet år er gjort betinget.
 • Knut Helge Nordbotn er dømt til fengsel i fire år, halvannet år er gjort betinget.
 • Johnny Bondestad er dømt til fengsel to år der ett av disse ble gjort betinget.
 • Odd Inge Bø frifinnes.

Slapp unna

Odd Inge Bø, som i tingretten ble dømt til ett års fengsel og inndragning av fem millioner kroner, slapp altså unna i denne instans.

- Min klient er svært lettet over dommen. Han er frikjent enstemmig av dommerne, så vi er naturlig nok svært fornøyd med resultatet, sier forsvarer Tarjei Hovland til DN.

Stordrange er på sin side kritisk til dette punktet.

- Det er vanskelig å forstå at bevisbedømmelsen for Bøs aksjer skal være annerledes enn for de andre medtiltaltes aksjer. Bø er frifunnet, skriver Stordrange i e-posten til DN.

Han sier seg enig i bekymringen for bevisførselen som fagdommeren i rettens mindretall ytrer:

«Bevisførselen i saken er så omfattende at mindretallet nærer en viss bekymring for at det i seg selv kan lede til at det rettslige beviskrav uthules og at indisier får større betydning enn den rettslige norm for beviskrav i straffesaker gir rom for.»

- Fornøyd

I perioden 2004 fram til pågripelsen i juni 2008 skal de tiltalte ha handlet Acta-aksjer til en verdi av 3,2 milliarder kroner. Samtlige ble i Stavanger tingrett i 2012 dømt til fengselsstraffer for innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Alle de syv ble dømt i Stavanger tingrett. Ankesaken var til behandling i Gulating lagmannsrett i perioden fra 2. september 2014 til og med april 2015.

Den av de medtiltalte som ved siden av Bø kanskje har mest grunn til å være fornøyd mandag, er Kåre Nilsen. Etter å ha nektet straffskyld i tingretten, tilstod Nilsen plutselig under hovedforhandlingene i lagmannsretten.

Han ble belønnet med strafferabatt. Mens Nilsen i Tingretten fikk seks års fengsel, blir han nå idømt fire år og seks måneders fengsel.

- Vi er strålende fornøyd, sier Nilsens forsvarer Odd Rune Torstrup til DN.

Halvannet år er gjort betinget.

– I tingretten ble jeg dømt til fengsel i seks år og har denne gangen i praksis fått halvparten. I tillegg har jeg sonet over ett år i varetekt, og føler nå at jeg er på det siste oppløpet, sier Nilsen til Rogaland Avis.

Dette er saken

 • Gulating lagmannsrett ble det brukt 113 rettsdager til ankebeandling av innsidesaken hvor Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen er utpekt som hovedmann. I følge aktor skal Ingebrigtsen ha handlet Acta-aksjer ulovlig ved hjelp av seks stråmenn.
 • De medtiltalte skal ha handlet aksjer for betydelige summer og store deler skal ha vært lånefinansiert.
  Handlene skal i all hovedsak ha vært finansiert av Ingebrigtsen.
 • I tiltalen fremgikk det at det har foregått overtredelse av verdipapirhandelloven i form av kursmanipulasjon, innsidehandel, brudd på meldeplikten og ulovlige lån.
 • En av de tiltalte var bare tiltalt for medvirkning til brudd på meldeplikten og kursmanipulasjon.
 • Ifølge tiltalen startet ulovlighetene i 2004 og varte til 13. juni 2008.
 • Den såkalte mafiaparagrafen ble tatt i bruk i den opprinnelige siktelsen. Bruken av denne paragrafen gjorde at politiet fikk adgang til kommunikasjonskontroll. Mafiasiiktelsen ble senere fjernet.
 • I Gulating kom medtiltalte Kåre Nilsen med en tilståelse der han erkjente straffskyld for medvirkning til innsidehandel.

Les også:

- Handler om å få være med på klientmøter med de viktigste klientene  

- Oljeindustrien har lagt seg til noen uvaner med skreddersøm og «Rolls Royce-løsninger», men nå må det i større grad bli kopiløsninger  

DNB Markets: Etter jul må du ut med 9,70 kroner for en euro

Se DNtv: Triksene  for en smertefri sikkerhetskontroll

 

Triksene for en smertefri sikkerhetskontroll
I fjor var foredragsholder og forfatter Cecilie Thunem-Saanum på Oslo Lufthavn 180 ganger.
02:24
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.