Sent igår ettermiddag kom kjennelsen fra Oslo tingrett som gir advokat Wilfred Rohde Garder medhold på alle punkter i striden om formuen etter den avdøde skipsrederen Ole Schrøder.

Rederens to barn og enke idømmes også til å betale saksomkostninger på over fire millioner kroner til Garder.

- Mine klienter er selvfølgelig meget skuffet, sier advokat Morten Steenstrup i Steenstrup Stordrange til Dagens Næringsliv.

Han representerer barna til Ole Schrøder. De krevde aksjene i familieselskapet tilbake, tilbakeføring av utbytte, erstatning fra Garder for skade ved uaktsom rådgivning, erstatning for egne utgifter i forbindelse med saken, og forbud mot at advokaten kunne disponere over aksjene og ta ut midler eller verdier av konsernet.

Tok over formuen
Stridens eple er formuen etter Ole Schrøder. Hans to barn har saksøkt advokat Wilfred Rohde Garder, fordi de mener han urettmessig fikk overført formuen til Ole Schrøder vederlagsfritt. Garder tok kontroll over formuen på et tidspunkt da skipsrederen var dødssyk.

Ga bort arv fra sykeseng
-En meget grov sak

Garder har overtatt to tredjedeler av Schrøders formue som var plassert i Osco-gruppen. Verdiene er blitt anslått til 140 millioner kroner av selskapets ledelse. Osco-gruppen sitter med en rekke eiendommer samt feriestedene familien har hatt i en årrekke på Hankø og Geilo.

Vurderer anke
Steenstrup mener at det vil være svært alvorlig for hele advokatbransjen om dommen blir stående.

- Det strider mot folks rettsfølelse om en advokat skal kunne sikre seg en 87 år gammel, dødssyk og tungt medisinert klients formue på 100 millioner kroner, etter å ha blitt engasjert et par uker tidligere som rådgiver. Blir denne dommen stående vil det på en meget alvorlig måtte rokke ved folks tillit til advokater, sier Steenstrup.

Grove beskyldninger
Men dommen er klinkende klar, når advokat Wilfred Rohde Garder blir frifunnet:

"Etter ti dagers hovedforhandling med en omfattende bevisførsel, har tingretten ikke funnet noen bevismessige holdepunkter for disse grove beskyldningene. Saksøkernes fremstilling av Garders opptreden fremstår etter tingrettens syn som fullstendig misvisende.»

- Saken har vært en stor belastning for meg og min familie og jeg håper Schrøder-familien nå respekterer Ole Schrøders siste vilje, sier advokat Wilfred Rohde Garder i en kommentar til Dagens Næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.