Høyesterett har i en kjennelse besluttet at taushetsplikten gjelder for opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonti. Dermed er kjennelsen fra lagmannsretten opphevet.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Bakgrunnen for rettssaken er en begjæring fra Økokrim om innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkonto. Økokrim vil vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammer fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken

Thommessen har på sin side nektet å utlevere opplysningen, og henviser til advokaters taushetsplikt overfor klienter. Pengene ble overført til klientkontoen etter en tvist hvor Thommessen representerte den ene parten. Saken endte med forlik, og Thommessens klient fikk overført penger fra motparten - som var selskaper under ledelse av de tre tiltalte i Fortuna-saken. Pengene ble sluset via advokatfirmaets klientkonto. I ettertid har det angivelig vist seg at pengene stammer fra bedrageri.

Del av etterforskning
Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til, var om et advokatkontor er forpliktet til å utlevere utskrift av klientkonto som viser mottaker av enkelte pengeoverføringer.

Økokrim har mistanke om at det er utbytte av straffbart forhold som er overført via klientkontoen.

Høyesterett konkluderer at opplysninger om pengeoverføringer som skjer som ledd i en advokats egentlige virksomhet, omfattes av advokaters taushetsplikt.

- Dette betyr i praksis at politiet ved etterforskning av straffesaker ikke kan få tilgang til opplysninger om slike pengeoverføringer, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til DN.no.

Lovendring?
Spørsmålet er om Høyesteretts raske konklusjon fører til en lovendring:

I kjennelsen heter det at ”dersom det skulle vise seg at de rettslige rammer for å pålegge advokater å gi opplysninger om mulige straffbare forhold er for snevre, vil det være lovgivers oppgave å vurdere om rettstilstanden bør endres”.

Høyesterett uttaler også at navnet på advokatkontorets klient - her mottaker av pengene - i et egentlig advokatoppdrag, må anses for å være omfattet av taushetsplikten.

I februar kommer en lignende sak opp i Tingretten. Da er det skattemyndighetene som ber om innsyn i advokaters pengeoverføringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.