Andelen arbeidsledige blant innvandrerne har gått ned med 0,9 prosentpoeng fra samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Også i den øvrige delen av befolkningen faller arbeidsledigheten, med 0,2 prosentpoeng.

Til sammen var rundt 27.000 innvandrere registrert som helt ledige ved utgangen av mai 2017, som er referansetidspunktet for andre kvartal. Dette utgjør 38 prosent av de registrerte ledige totalt. Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika (10 prosent).

– Dette må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen, skriver SSB.

Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde i mai nest høyest ledighet, på 6,9 prosent.(Vilkår)