Verdipapirforetakenes inntekter fra aksjemegling utgjorde 140 millioner kroner i andre kvartal 2012, en nedgang på hele 89 millioner kroner eller 39 prosent fra årets første kvartal, melder Finanstilsynet.

Sammenlignet med andre kvartal 2011 var nedgangen også på 39 prosent.

- Tallene er en bekreftelse på at inntektsgrunnlaget innen tradisjonell aksjemegling er ytterligere svekket, sier konstituert direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet i en pressemelding.

Samtidig flytter investorene sine penger fra aksjer til obligasjonsmarkedet og det drar bankene godt av.

- Ser man andre kvartal under ett, var størrelsen på aktivt forvaltede midler stabil, men man ser en forflytning fra aksjer til obligasjoner. Det har vært en nedgang i antall ansatte i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker. Bankene hadde de høyeste inntektene i et andre kvartal siden 2008. Filialene av utenlandske verdipapirforetak vokste og tok større markedsandeler, sier Bellamy i meldingen.

Verdipapirforetakene som ikke er integrert i banker hadde i andre kvartal 2012 samlede driftsinntekter på 1 220 millioner kroner. Det er 18 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Men meglerhusene har også vært flittige med sparekniven. Driftskostnadene ble samtidig redusert med 152 millioner kroner (12 prosent). Likevel falt driftsresultatet i perioden med 118 millioner kroner i forhold til andre kvartal 2011.

- Resultatutviklingen i bransjen bærer preg av at de største aktørene, som har stor aktivitet innen corporate finance-tjenester, klarer seg best. I tillegg ser det ut til at deres kapasitet til å ta posisjoner på egen bok får stadig større betydning i det voksende markedet for rente- og valutainstrumenter, utdyper Bellamy.

For verdipapirforetakene som er integrert i banker utgjorde driftsinntektene 2 029 millioner kroner i andre kvartal 2012, en økning på 11 prosent fra andre kvartal 2011.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.