Det betyr trolig en større havnivåstigning enn FNs klimapanel har anslått.

Det forsvinner nå fire ganger så mye innlandsis hvert år som på begynnelsen av 2000-tallet, sier forskningsleder Abbas Khan ved Danmarks Rumcenter, som er ansvarlig for forskningsprosjektet.

– Før 2004 skjedde det en nettoavsmelting fra isbreene i Sørøst-Grønland på mellom 50 og 100 kubikkilometer om året. Etter 2004 har det vært en enorm økning i isens massetap, så avsmeltingen er nå oppe på omkring 300 kubikkilometer. Det er en økning på 400 prosent, som er meget urovekkende, sier Khan.

DN tv:

Havnivåstigning

De nye forskningsresultatene ble publisert i forskningstidsskriftet Geophysical Research Letters torsdag. Målingene er gjort i samarbeid med Colorado-universitetet i USA.

– Hvis utviklingen fortsetter, vil smeltevannet fra innlandsisen få verdenshavene til å stige med mer enn 60 centimeter i løpet av dette hundreåret, sier Khan.

FNs klimapanel anslår i sin siste rapport at verdenshavene vil stige med 20 til 60 centimeter før 2100. De nye resultatene viser at stigningen ligger i den høyeste enden av dette intervallet, kanskje høyere, sier Khan.

GPS-målinger

Forskerne har brukt svært fintfølende GPS-utstyr til å måle istapet.

Smeltingen har særlig rammet breene Helheim og Kangerlussuaq i Øst-Grønland, men gjelder for en hel rekke isbreer, 21 i alt.

Økt nedbør har samtidig gjort den midterste delen av Grønlands enorme iskappe rundt en halv meter tykkere hvert år, men denne økningen kan på ingen måte oppveie det store tapet ved iskanten, sier Khan.

Khan vil ikke selv si om den raske smeltingen er et resultat av menneskeskapte klimaendringer, eller kan skyldes andre faktorer.

– Vi kan bare konstatere at tempoet i avsmeltingen har økt meget voldsomt, men om det skyldes globale klimaendringer eller noe annet, det vil vi overlate til andre, sier Abbas Khan til Ritzau.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.