I et innlegg i DN 15. desember er forsker Anne Sverdrup-Thygeson ivrig på å gi karakteristikker av skogbrukets oppfatning av situasjonen for det biologiske mangfoldet i skogen. Hun har i debatten brukt merkelapper som «systematisk plukker ut fakta», «holder seg med alternative fakta», «kunnskapsløs» og «bevisst villedende».

En politisk debatt er basert både på fag og verdier samt at det det ofte gis krasse karakteristikker av motparten. En fagdebatt bør først og fremst være etterrettelig og kunnskapsbasert.

Skogeiere i Norge er opptatt av forvalteransvaret ved å eie og drifte skogen. Vi ønsker å bruke ny kunnskap for å forbedre vår skogforvaltning, og ønsker en fagdebatt med de norske forskningsmiljøene velkommen. Den politiske debatten foretrekker vi å ta med politikerne.

Skogeierforbundet har ingen problem med å erkjenne at det eksempelvis ville vært mer døde trær om vi ikke hadde høstet en del av skogen til bruk i utallige fornybare produkter. Vi mener derimot at det å vurdere skogbruk opp mot en naturtilstand uten menneskelig påvirkning, ikke er et særlig relevant bidrag i debatten om hvordan vi skal drive et bærekraftig skogbruk.

Thygeson skriver at «Den reviderte rødlisten viser enten status quo eller en forverring for godt over 80 prosent av de truede skogartene.» Dersom en i stedet hadde tatt utgangspunkt i antall arter med en forbedring, ville budskapet blitt: Den reviderte rødlisten viser enten status quo eller en forbedring for godt over 90 prosent av de truede skogsartene.

Med bakgrunn i dette eksempelet er det interessant at forskeren beskylder Skogeierforbundet for «systematisk å plukke ut fakta».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.