Både næringsliv og privatpersoner kan levere elektroniske skjemaer til det offentlige gjennom portalen Altinn, men Nav bruker portalen svært lite. Likevel betaler Nav 29 millioner kroner i år for å bruke Altinn. Siden Nav ble tjenesteeier i Altinn i 2007, har Nav betalt rundt 80 millioner kroner.