Miljøorganisasjonene ligger på hver sin fløy i den pågående debatten om nytt hurtigruteanbud. Det gjør også regjerings- og opposisjonspartiene få dager før de forskjellige forslagene skal stortingsbehandles.

Bellona og Norsk industri har gått sammen om en felles uttalelse til Stortinget.

– Det er uansett for sent å stanse eller kjøre en «omkamp» på dette anbudet, slik flere opposisjonspartier har tatt til orde for, heter det blant annet i henvendelsen til transportpolitikerne.

Vil bedre konkurransen

Tredje januar skal interesserte rederier levere tilbud på å drive kystrute mellom Bergen og Kirkenes i en tiårsperiode fra 2021. Anbudsrunden kommer fordi dagens kontrakt med Hurtigruten as løper ut.

I anbudsutlysningen krever Samferdselsdepartementet 25 prosent utslippsreduksjon fra i dag i den nye perioden til 2030. Staten deler dessuten anbudet opp i flere separate «pakker» for å gi andre rederier bedre mulighet til å ta opp konkurransen med Hurtigruten as.

Ifølge Bellonas Sigurd Enge er det først i forbindelse med en senere anbudsrunde – fra 2030 – det er realistisk med tøffere miljøkrav.

– Men svært gjerne en bonusordning der rederne får vederlag for hvert tonn redusert CO2-utslipp underveis – hvis en slik endring ikke utsetter anbudsrunden. Dette vil i så fall bli likt for alle – ikke konkurransevridende, sier Bellonas Sigurd Enge.

Zero er overbevist om at mer klimavennlige skip kan være på plass i kystrutedriften fra 2021.

– Det er feil at teknologien ikke finnes, bare se på Statoil som sist sommer stilte krav til batterier og blandet drift for offshorefartøyene selskapet skal bruke. Kystruten kunne bli en spydspiss for å løfte frem utslippsfrie løsninger, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero.

Han peker på Norges forpliktelse til klimautslippskutt på 40 prosent innen 2030.

– Da er ti år uten høyere krav til utslippskutt en lang periode, sier han.

Tvist

I Stortinget ligger nå forslag fra Ap og SV om å endre eller utsette anbudsinvitasjonen for å stille enda strengere krav til reduserte utslipp i en ny kystrute. Venstre og Sp gir prinsipiell støtte, mens samferdselsministeren er fnysende imot. Han frykter at nye krav fører til at skip med nødvendige spesifikasjoner da ikke kommer på plass i tide.

Organisasjoner i det maritime miljøet spriker også kraftig. NHO Sjøfart og Maritimt Forum synes endringer med nye krav i en anbudsutlysning helt på tampen er uforutsigelig og uforsvarlig.

Daglig leder Hege Økland i foreningen Maritime Cleantech er på motsatt fløy. Cleantech som teller 75 medlemmer – leverandørbedrifter, rederier og andre er et såkalt Norwegian Centre of Exellence. Økland er ikke i tvil om at ny og bedre teknologi er tilgjengelig.

– Miljøkravene i anbudet er for dårlige, sier hun. Økland kritiserer både anbudsutformingen og tidsfristene. Hun er overbevist om at det er tid til anbudsendring, og at bare en måneds utsettelse kunne få aktuelle rederier til å regne inn økte krav til utslippskutt i sine tilbud om å drive kystrute.

Energiselskapene hiver seg også på:

Den store gasselger Gasnor minner om at nettopp deres lng i motorene kan kutte CO2-utslipp med 20 prosent, nitrøse gasser med 90. Kombinert med batterier i hybridløsninger blir det enda bedre.

– Gass kan løse kystrutefloken, og kan også bidra til gradvis bedre løsninger underveis, skriver selskapet i en pressemelding.(Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: