Nordmenn hadde i underkant av 1,3 millioner betalingsanmerkninger i første kvartal, noe som er en økning på 2,4 prosent fra samme kvartal i fjor. Og utviklingen er altså verst i områdene som er rammet av oljekrisen.

Vest- og Aust-Agder har en økning i antall betalingsanmerkninger på henholdsvis 10,3 og 7,5 prosent, viser analysen. Rogaland har en vekst på 8,9 prosent, mens økningen i Hordaland er på 4,5 prosent.

– Betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet har tiltatt de siste åren som en følge av oljenedturen, hvor konsekvensen har vært høyere arbeidsledighet. Det er en klar sammenheng mellom økonomiske problemer og det å stå uten jobb, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

Veksten i arbeidsledigheten har flatet ut i disse områdene, og Willumsen tror derfor at gjeldsøkningen vil avta i løpet av året.

På landsbasis var 254.711 personer oppført med én eller flere betalingsanmerkninger i første kvartal. Det er 0,4 prosent flere enn i samme periode i fjor. I Rogaland er det hele 4,2 prosent flere personer som har problemer med å betale regningene.

– Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker. Det betyr at de som allerede sliter, har pådratt seg enda flere betalingsanmerkninger. Denne tendensen snur ikke over natten

En positiv utvikling er avhengig av at de som har mistet jobben, får en ny, samt at mange må justere forbruket sitt, tilføyer hun.(Vilkår)