I løpet av en femårsperiode har Statoil betalt 715 millioner kroner i «sosiale bidrag» til Sonangol, Angolas statseide oljeselskap. Statoil innrømte overfor DN for to uker siden at selskapet ikke aner hvor pengene er blitt av.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble tirsdag ettermiddag enige om å kreve at de relevante juridiske vurderingene til Statoils advokatfimaer offentliggjøres i sin helhet.

– Det vi har fått tilsendt, er utdrag av vurderingene. Vi vil gjerne ha det samme grunnlaget som Statoil har fått for å vurdere dette, sier Jette F. Christensen (Ap), medlem i kontrollkomiteen.

Det innebærer Statoils mandat til advokatfirmaene, hva slags informasjon de fikk på forhånd av Statoil og vurderingene firmaene til slutt ga til Statoil.

Hyret inn advokater

I 2012 overførte Statoil 281 millioner kroner til sosiale bidrag, deriblant et forsknings- og teknologisenter i regi av Angolas statseide oljeselskap, Sonangol.

Totalt har Statoil gitt 420 millioner kroner til senteret. Problemet er bare at det ikke eksisterer, annet enn på papiret.

For en drøy uke siden viste Statoil til konklusjonene til de fire advokatfirmaene selskapet har benyttet i Angola-saken, som alle konkluderte med at selskapet har opptrådt i henhold de antikorrupsjonslovverket.

Økokrim vurderer nå Statoils utbetalinger på 715 millioner kroner til «sosiale bidrag» i Angola gjennom det angolanske statseide oljeselskapet Sonangol EP.

– Ikke departementets ansvar

Kontrollkomiteen er ikke fornøyd med redegjørelsene i saken fra Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

«Det er min oppfatning at det ikke er departementets ansvar som eier i Statoil å følge pengestrømmer innbetalt til ulike land, heller ikke til Angola,» skrev Lien en rekke ganger i det siste brevet om saken til kontrollkomiteen.

– Det eneste som har endret seg, er at Lien ikke er interessert i å finne ut av hvor pengene har tatt veien. Hvis man ikke skal følge pengestrømmer, hvordan kan man da ffinne ut av om antikorrupsjonsarbeidet etterleves, undrer Christensen.

Lien stiller seg uforstående til kritikken:

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) må for tredje gang svare på spørsmål om Statoils Angola-utbetalinger til kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Fredrik Bjerknes
Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) må for tredje gang svare på spørsmål om Statoils Angola-utbetalinger til kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Fredrik Bjerknes (Foto: Dagens Næringsliv)
 

– Jeg er forundret over Christensens utsagn. I mine svarbrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen har jeg understreket viktigheten av å følge den etablerte rollefordelingen mellom departementet som eier og styret og ledelsen i Statoil. Jeg har klare forventninger til at Statoil arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar, hvor arbeidet mot korrupsjon er svært viktig. Det er Statoil som har ansvaret for å følge opp forventningene, herunder å ha kontroll med selskapets pengestrømmer, skriver Lien i en epost og legger til:

– Jeg vet at Statoils styre følger saken videre, og at styret har bedt om å få en oppdatering fra administrasjonen i løpet av første halvår 2016. Som jeg har informert komiteen, vil jeg be styret gi meg en orientering om status og videre arbeid etter dette, skriver Lien.

Grønt lys

For en halvannen uke siden skrev DN at Statoil-sjef Eldar Sætre og styreleder Øystein Løseth ga grønt lys til utbetalinger tross omdømmerisiko. 

«Omdømmerisikoen er betydelig, »skrev Statoil-administrasjonen under ledelse av Sætre til selskapet etikkomité om videre utbetaling til forskningssenteret.

– Statoil har sett på dette som bekymringsfullt og like fullt gått videre. Da tenker jeg at komiteen er tjent med å se bakgrunnen for de vurderingene og hva som gjør at man slutter å være bekymret, sier Christensen.

 

Les også:

Ser tre muligheter for et oljecomeback

Demonstranter forstyrret Trump-møte

Tar ut 380 mill. dn+  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.