Det er høy fart og gründerenergi hos de 3037 vekstkometene i norsk næringsliv. Men den «grå kunnskapen» som følger med oppstartslivet, er en undervurdert suksessfaktor.

På tampen av november gikk årets Gaselle-finale av stabelen på Christiania Teater i Oslo.

Gasellepriser, heder og ære ble delt ut til Norges raskest voksende selskaper.

Veien fra idé til gasellebedrift kan være både tung og lang. Bedriften må blant annet omsette for mer enn én million det første året, doble omsetningen over fire år, og selvfølgelig – tjene penger.

For å lykkes kreves både jernvilje, gjennomføringsevne, teft og en god dose flaks. I tillegg kreves en del «grå kunnskap» som ikke nødvendigvis ligger nærmest gründerhjertet: Stikkord er regnskap, aksjonæravtaler, budsjetter, paragrafer og bokføring — Essensielle ting som må håndteres godt.

Jone Bauge er partner i PWC, og en av Norges mest erfarne rådgivere for startups. Han kjenner godt til utfordringene som bedrifter møter på veien fra startup til gaselle — og ikke minst hvor viktige de er og hvordan de kan løses.

– Skal du virkelig lykkes nytter det ikke bare å ha en god idé, vinne kunder og skape business. Mang en startup har kommet skjevt ut fordi de ikke har tatt de kjedelige, men viktige, oppgavene på alvor i oppstartsfasen, sier Bauge.

Bauges beste råd til norske gründere:

For å lykkes kreves både jernvilje, gjennomføringsevne, teft og en god dose flaks, sier Jone Bauge i PWC.
For å lykkes kreves både jernvilje, gjennomføringsevne, teft og en god dose flaks, sier Jone Bauge i PWC. Foto: DNX
 

1. Finn et dugelig case

– Før du går i gang, lag en forretningsplan (business case) med strategi for forretningsmodell, marked, konkurransesituasjon og ekspansjon. Dette er også en viktig del av arbeidet når du skal ut og skaffe investorer, søke lån eller støtte til oppstart.

2. Forstå hvem som betaler

– Du må forstå din egen inntektsmodell. Kort sagt: Hvem skal betale hva, hvordan og hvorfor.

3. Bestem deg: AS, ENK eller DA?

– Valg av selskapsform er viktig, og med valget følger en rekke krav for de ulike selskapsformene. All den tid man velger å etablere et aksjeselskap blir spørsmålet om man skal eie aksjer direkte eller via holdingselskap, noe som vil ha skattemessig betydning for eierne.

Driftige gründere

– Kravene for å bli Gaselle er mange, et av dem er at bedriften er registrert som aksjeselskap.Vi ser at mange av gasellene har driftige gründere, med et hjerte for å skape noe, og stor gjennomføringsevne. Samtlige Gaselle-vinnere sier også at det må hardt arbeid til for å lykkes. Når det er sagt, så har jeg til gode å møte noen som som elsker regnskap og revisjon, sier Liv Kindem som er Gaselle-ansvarlig i Dagens Næringsliv.

 

4. Skaff deg tall

– Gjør nøkkeltallene dine lett tilgjengelige. Utvikle kortsiktige og målbare målsetninger som kan følges tett. Du bør fokusere på faktorer som er viktige for selskapets overlevelse og utvikling. Dette er et viktig hjelpemiddel som også er interessant for investorer.

5. Ta vare på aksjonærene

– Pass på at dere har en god aksjonæravtale, og at tiltredelse til denne eller inngåelse av tilpasset aksjonæravtale gjøres til vilkår for investering fra nye investorer. Nyttige tips om aksjonæravtaler kan du lese her.

6. Beskytt idéen

– Er det selskapet eller gründeren som eier forretningsidéen? Alle vurderinger knyttet til intellektuell eiendom og patenter, bør du ta med en som kjenner lovverket internasjonalt.  

7. Skaff penger

– Hvordan skal du finansiere selskapet? Her er det flere alternativer, som lån og gaver, men også offentlige tilskudd, crowdfunding og investorfinansiering kan være aktuelt å se på.

Flere økonomiske faser

– I begynnelsen var det «friends, family and fools» som holdt oss gående økonomisk. Så kom Innovasjon Norge på banen, etter det fikk vi midler fra Forskningsrådet, og nå fra investorfelleskapet stil StartupLab og Founders Fund, sier CEO i Hold, Maths Mathisen (26). Her sammen med medgründer Vinoth Vinaya i suksess-appen «Hold».

 

8. Lær deg loven

– Du bør allerede ha sjekket ut hvilke lover og regler som angår virksomheten din. Uavhengig av selskapsform finnes en haug regulatoriske krav, som godkjennelse av årsregnskap, innsendelse av skattemelding, mva-rapportering og mye annet.
Mer om MVA og skattespørsmål kan du lese her!  

9. Sjekk tillatelser

– Formidler du varer eller tjenester på internett? Det kan reise en rekke juridiske spørsmål om alt fra offentlige tillatelser, til kunderettigheter og håndtering av personoppplysninger.

10. Hysj-hysj

– Skal du i møte hvor du kommer til å dele forretningshemmeligheter? Sørg for at motparten har signert konfidensialitetsavtale (NDA) før dere starter.

Nødt til å være åpen

– Noen gründere er livredde for å dele idéen sin, men skal man lykkes er man også nødt til å være åpen. I noen tilfeller, der det har vært behov for det, har vi brukt NDAs, men det hører til sjeldenhetene, sier Marius Aabel som er gründerne bak den banebrytende «No Isolation» som hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon.

 

11. Hold styr på innbetalinger

– Likviditetsstyring er en viktig nøkkel for suksess. Et godt utarbeidet likviditetsbudsjett gir en oversikt over selskapets planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode.

12. Vær et rutinemenneske

– Løpende bokføring er svært viktig. Bokføringsplikten omfatter dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Selv om du ikke er bokføringspliktig, må du likevel dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare all dokumentasjon.

Tid er det viktigste

– I en startup er «to do»-listen utømmelig og riktige prioriteringer er avgjørende for å lykkes. Med mindre du selv er regnskapsfører, bør du ikke bruke tiden din på regnskap. Dette er en viktig oppgave, men noe du heller bør sette bort til folk som kan sakene sine. Tiden din er den viktigste ressursen du har og den må brukes på å skape inntekter og vekst, sier Mats Lyngstad som er CEO og gründer i den internasjonal markedsplass mellom annonsører og «influencers» – Inzpire.me

 

Sånn. Det var det aller viktigste. Har du punktene over her på stell, har du definitivt et godt underlag for å kunne bli en Gaselle-bedrift.

PWC er hovedsamarbeidspartner for Dagens Næringslivs Gasellekonferanser 2017. En vinner kåres for hvert fylke og det hele toppes med finale og kåring av Årets Gaselle i Oslo. PWC bistår Gasellene med revisjon, rådgivning, regnskap og advokattjenester over hele landet.

Du kan lese mer om PWC sine tjenester her.

 

... og her er 10 ting du BØR ha på plass

1. Skill business og pleasure

Ha en bevisst holdning til skillet mellom din private økonomi og selskapets økonomi, for eksempel har aksjeloven regler om kapitalisering av selskap og uttak av midler fra selskapet.

2. Avtal på forhånd

Hvis dere er flere sammen, bør dere ha avtalt på forhånd hvordan kontakten med mulige nye investorer skal håndteres og hvilke krav som skal gjelde for at dere skal ta inn nye investorer eller selge selskapet.

3. Sjekk klausuler

Det kan være nyttig at aksjonærene i selskapet inngår en konkurranseklausul, men pass på at denne er nøye gjennomtenkt og ikke for eksempel hindrer dere fra å ta arbeid ved siden av som kan være nødvendig i en oppstartsfase.

4. Skriftlig ruler

Sørg for skriftlige arbeidsavtaler, med blant annet konkurranseklausul og regulering av eierskap til det som skapes i selskapet av de ansatte.

5. Tenk konsekvenser

Aksjeprogram eller opsjoner for ansatte må vedtas på riktig måte av styret eller generalforsamlingen i selskapet. I tillegg må det foreligge skriftlige avtaler med de ansatte, hvor det gis tydelige regler om hva som skal skje med aksjer og opsjoner hvis den ansatte slutter. Vær oppmerksom på at valg av struktur for ordningen kan ha skattemessige konsekvenser både for selskapet og de ansatte.

6. Skatteplikt i andre land

Vær bevisst på at varelager, bruk av agenter m.v. i utlandet kan utløse skatteplikt i det aktuelle landet.

7. Skaff gode rutiner

Det er bra å utarbeide gode rutiner for kontorarbeid og regnskapsføring fra starten av. Faste dokumentamaler kan spare dere for tid og penger.

8. Skaff bistand

Skaff dere oversikt over bistand du kan få i prosessen med å starte et eget selskap. Norske myndigheter har fokus på etablering av nye virksomheter, og det finnes mange tilgjengelige virkemidler for å bistå dere i denne prosessen.

9. Tegn forsikringer

Som selvstendig næringsdrivende er både du og selskapet mer sårbart ved sykdom. Planlegging og tegning av relevant forsikring kan ruste deg bedre.

10. Tilpass for vekst

Rask vekst er positivt for verdivurderingen av ditt selskap, men det medfører også et behov for kontroller, prosesser og systemer som er tilpasset et selskap i vekst.

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Journalistene i Dagens Næringsliv har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonsørinnholdet er produsert av .