NOR-SHIPPING 2019 DNB Nor-shipping. Kristin Holth og Paul Romer. Foto: Kent Erik Kristiansen/Nor-Shipping les mer

En industri i endring

- Det er på tide å samle kreftene om å stoppe de nye piratene, sa nobelprisvinner Paul Romer til verdens shipping-elite i Oslo.

- Det er på tide å samle kreftene om å stoppe de nye piratene, sa nobelprisvinner Paul Romer til verdens shipping-elite i Oslo.

Romer, som er universitetsprofessor og tidligere sjeføkonom i verdensbanken, var invitert av Nor-shipping som en av konferansens hovedtalere. Amerikaneren satte tonen for årets snakkiser på den enorme konferansen: Distrupsjon, digitalisering og nye miljøkrav.

Skaper globale monopoler

– Hva skal til for å være en vinner i denne bransjen om fem år. Det er det spørsmålet vi må stille oss nå, sier Kristin Holth, leder for DNB Ocean.

Hun intervjuet verdensstjernen Romer på scenen etter foredraget.

Romer beskrev hvordan svakere politisk styring av internasjonalt samarbeid er bakteppet for de utfordringene shippingbransjen, og en rekke andre bransjer, står overfor.

– Du advarer mot plattformselskaper. Er makten de sitter på virkelig ustoppelig?, spør Holth.

– Uten innblanding fra myndighetene er den det. Noen må stoppe monopoldannelsene, og det kan de gjøre gjennom klassisk politikk for å sikre konkurranse: krav til overførbarhet av kundeforhold, skatter og reguleringer.

Vær på vakt

Romer beskriver hvordan plattformselskaper i alle bransjer først tilbyr gode tjenester gratis, mens bedriften taper penger. Når brukermassen er så stor at det blir svært vanskelig for noen andre å få til det samme, skrus prisen opp og man skaffer man seg i praksis et monopol. Dette skjer ikke bare i underholdningsindustrien, men også på områder som frakt- og logistikk der selskaper går inn i de mest lønnsomme delene av verdikjeden og skviser marginene til de tradisjonelle selskapene.

Nor-Shipping:

Nor-shipping arrangeres annethvert år i Oslo, og har eksistert siden 1965.

Består av konferanse og en stor utstiller-messe.

Konferansen tiltrekker seg et globalt publikum, og hadde i år 50.000 besøkende på Lillestrøm første uken av juni.

Samtidig arrangeres det en rekke sidearrangementer i Oslo sentrum og mange kjemper om publikums oppmerksomhet.

Dette kaller Romer moderne piratvirksomhet, og han mener det kan stoppes, om bare de globale samarbeidsarenaene som WTO klarer å ta beslutninger.

– Vær på vakt for de nye piratene, gjentar han.

Romers mener helt ulike økonomiske modeller og idealer i Vesten og i de nyindustraliserte landene, gjør samarbeid mye vanskeligere. Han mener dette påvirker muligheten til å regulere konkurransen, frihandelen, og muligheten for å få bukt med miljøutfordringer, som CO2-utslipp og plastforsøpling.

– Vi har et helt annet politisk landskap nå enn det vi hadde da vi fikk et globalt forbud mot klorfluorkarbon på åttitallet . Da innså man at man hadde et problem og nasjonene samlet seg ganske raskt om et forbud. Og vi reddet ozonlaget.

– Akkurat som i CO2-debatten, var det også da mange som mente at det var helt umulig å bytte ut dette fantastiske og rimelige kjemikalet, at selskaper ville gå konkurs og levestandarden vår endres. Når jeg ser tilbake på 80-tallet kan jeg ikke erindre at livet mitt ble veldig forstyrret av dette forbudet. Jeg tror det samme gjelder klimaendringene og plastforsøpling: Med en gang vi bestemmer oss for å løse problemet, og gjør det som skal til for å finne en erstatning for det som forsvinner, vil det ikke være så vanskelig som alle skal ha det til.

DNB Ocean

DNB har 250 ansatte som jobber direkte med bankens engasjement i havnæringene.

Mens banken tidligere var delt inn i avdelinger for energi, shipping og sjømat, ser de at mange av investorene i næringene er de samme, utfordringene bransjene møter kan løses i samarbeid, og næringene og bankens eksperter på disse har mye innsikt å dele på tvers.

DNB har forretningskunder innenfor havnæringene i hele verden.

Ber bransjen ta ansvaret

Paul Romer mener at handelen vil minke i en periode nå på grunn av all støyen i globale handelsavtaler.

– Det er nok dessverre uunngåelig, sier han.

Sårbar økonomi på grunn av økende proteksjonisme og handelskrig er også ett av hovedpunktene når Kristin Holth oppsummerer de overordnede utfordringene bransjen diskuterte på Nor-Shipping.

De andre er:

  • Digitalisering gjør at det er mulig for helt andre typer aktører å komme inn i tradisjonelt lukkede bransjer, også shipping.
  • Krav til bærekraft kommer både fra myndigheter lokalt og fra forbrukere og samarbeidspartnere.

Når det ikke er mulig å få internasjonalt politisk samarbeid, må andre ta ansvar, mener Romer. Han oppfordret helt konkret shippingbransjen til å bli enige om regelverk som overleveres til myndighetene, ferdig godkjent av bransjen.

– Dere er en global bransje som kan sette standard. Alt myndighetene da trenger å gjøre er å håndheve at skipene som kommer inn i havnen har fulgt reglene, sier han.

Les også hva shippingtoppene diskuterte da Havet inviterte til rundebord i forkant av Nor-shipping.

Vi kan bidra til å løfte hele den globale bransjen

Les alle Havet-artiklene på DN.no/Havet

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Redaksjonen og journalistene i Dagens Næringsliv har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonsørinnholdet er produsert av DNs kommersielle satsning, DNX Studio, som tilbyr innholdsmarkedsføring, rådgivning og kommersielle innholdstjenester.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.