JAKTER FJORDENS HEMMELIGHETER: Arne Hestnes i Kongsberg Maritime plasserer ut sensorer i Oslofjorden. Foto: Anita Arntzen les mer

Fjordlaboratoriet

Fiskestammer kollapser. Stillehavsøsters invaderer. Hva skjer egentlig i Oslofjorden?

Fiskestammer kollapser. Stillehavsøsters invaderer. Hva skjer egentlig i Oslofjorden?

– Det handler om å slå på lyset under vann.

I fjor avdekket Kongsberg Maritime et tysk fly fra 2. verdenskrig, skjelettet av en hval, søppel og skipsvrak. Funnene ble gjort som en del av en teknologioppvisning i Oslofjorden. Nå senker Arne Hestnes fra Kongsberg Maritime på ny den torpedoformede sylinderen WBAT ned i vannet. Sylinderen er utstyrt med vitenskapelig ekkolodd for å kartlegge det marine miljøet i store deler av Oslofjorden. Samarbeidsprosjektet har fått navnet “Frisk Oslofjord” og vil for første gang gi oss en fullverdig helsestatus for fjorden (se tekstboks).

Dette er Frisk Oslofjord

Forskningsaktørene Havforskningsinstituttet, Kartverket, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) går sammen med kunnskapsformidleren Inspiria og teknologileverandøren Kongsberg Maritim for å kartlegge Oslofjorden.

Med på laget er også forvaltningsaktørene i Vestfold og Østfold Fylkeskommune og nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler. Sparebankstiftelsen DNB er den største finansielle bidragsyteren.

Målet er å bygge fremtidens kunnskapsbank for hav – gjennom økologiske grunnkart – for å heve kvaliteten på forskning og forvaltning. Kartene vil dekke topografi, geologi, oseanografi, biologi, naturlandskap og deres tilstand, arkeologiske funn, marint avfall og annet menneskelig fotavtrykk.

Kunnskapen skal formidles igjennom undervisningsopplegg til barn og unge, og bidra til å styrke forvaltningen av Oslofjorden.

– Vi ser at flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. Tareskog forsvinner. Vannet er blitt varmere, og sydligere arter dukker opp i fjorden, sier Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet.

Han er bekymret for tilstanden i fjorden. Mangel på helhetlig kunnskap gjør at ingen helt vet hvordan det står til. Det vi vet er at torskebestanden er i ferd med å bli borte.

– Vi finner omtrent ingen torskeyngel i Oslofjorden lengre. Den lokale stammen virker å være på et absolutt minimum, fastslår Moy.

– Vi ser at små endringer nede i økosystemet, kan føre til store endringer oppover i næringskjeden. Det er et komplisert system og vi jakter etter ny kunnskap, forklarer Moy i Havforskningsinstituttet.

Det ser Olav Falk-Pedersen og Vestfold fylkeskommune for seg at kan bli starten på ny næring – og et sterkere samspill mellom næring, forskning og forvaltning.

– Frisk Oslofjord vil være en pilot for å videreutvikle teknologien. Forskningsmiljøene og vi i fylkeskommunene skal være krevende kunder, som gjør at Norge kan bli ledende på havforvaltning og at Kongsberg får utviklet og testet ny teknologi som kan eksporteres, sier Falk-Pedersen.

Ett mikrohav

Oslofjorden er et mikrounivers av det som skjer i havet. Forholdene i fjorden påvirkes raskt av hendelser i Sverige og Danmark. For eksempel vil et utslipp på nordspissen av Danmark eller hendelser i Østersjøen i løpet av få dager få innvirkning på fjorden.

Olav Falk-Pedersen i Vestfold fylkeskommune mener det vil endre hvordan vi forholder oss til fjorden og havet.

– Vi har et stort behov å få på plass et økologisk grunnkart for å forvalte fjorden på en god måte, sier Falk-Pedersen.

KARTLEGGING: Disse områdene er pekt ut som høyinteressante kartleggingsområder av forskerne.
KARTLEGGING: Disse områdene er pekt ut som høyinteressante kartleggingsområder av forskerne. Foto: Kongsberg Gruppen

– I Frisk Oslofjord ser vi for oss en modell av Ytre Oslofjord med marine grunnkart i bunn, der vi kontrollerer alle elementene. Så kan vi begynne å justere på alle variablene for å se hvordan det slår ut for kysttorsken og sammenligne med modeller i fjorden for å forstå sammenhenger bedre, sier Frithjof Moy.

Oslofjorden blir rett og slett et laboratorium for forskerne.

FLYVRAK PÅ BUNNEN: Frisk Oslofjord samler inn data på med ulik detaljgrad helt ned til detaljer på flyvrak og andre objekter på havbunnen.
FLYVRAK PÅ BUNNEN: Frisk Oslofjord samler inn data på med ulik detaljgrad helt ned til detaljer på flyvrak og andre objekter på havbunnen. Foto: ILLUSTRASJON: DNX / Kongsberg Gruppen

Nøklene til havbunnen

– Mister du bilnøklene kan vi finne dem.

Bjørn Jalving, direktør for Subsea i Kongsberg Maritime.
Bjørn Jalving, direktør for Subsea i Kongsberg Maritime. Foto: Anita Arntzen

Subsea-sjef Bjørn Jalving i Kongsberg Gruppen har lang erfaring med å kartlegge norske havområder. Kongsbergs teknologi er tidligere brukt til å kartlegge Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet for informasjon om havbunnen, fisk og for oljelekkasjer.

Nå sitter han bokstavelig talt på nøklene for å få kartlagt resten av norskekysten. Den strekker seg hele to og en halv gang rundt ekvator. Med moderne teknologi kan en slik kartlegging gjøres med større nøyaktighet og til en brøkdel av kostnadene sammenlignet med tidligere.

Ved å kombinere kartlegging med sonarer fra overflateskip med undervannsdronen Hugin og andre sensorer tegner Kongsberg Maritime et så godt som fullverdig bilde av verden under vann. Frem i tid kan kartleggingen skje helt autonomt.
Ved å kombinere kartlegging med sonarer fra overflateskip med undervannsdronen Hugin og andre sensorer tegner Kongsberg Maritime et så godt som fullverdig bilde av verden under vann. Frem i tid kan kartleggingen skje helt autonomt. Foto: Kongsberg Gruppen

– Vi kan lage bilder av havbunnen med detaljer ned til 2 – 4 centimeter oppløsning på 500 meters avstand, forteller Jalving.

Erfaringene fra fjorårets miljøtokt viser potensialet. I løpet av kun to dager ble det kartlagt et fly, et skip og store mengder marint søppel, i tillegg til ulike marine landskap.

Eller for den saks skyld bilnøkler på havbunnen.

"Teknologien har potensial til å revolusjonere måten vi kartlegger kysten på”, konkluderer Vestfold fylkeskommune i sin rapport fra toktet.

Nå skal piloten skape det første økologiske grunnkartet - som gir en fullverdige oversikt - over havbunnen.

NY VINNER: Denne farkosten kjemper om seieren i Xprize Shell Ocean Challenge, en pågående konkurranse om å kartlegge havbunnen. Kongsberg Gruppen har levert styringssystemer og undervannsroboten Hugin.
NY VINNER: Denne farkosten kjemper om seieren i Xprize Shell Ocean Challenge, en pågående konkurranse om å kartlegge havbunnen. Kongsberg Gruppen har levert styringssystemer og undervannsroboten Hugin. Foto: Kongsberg Gruppen

Innen 2021 regner Jalving med å ha klar en ny måte å overvåke, kartlegge og forvalte kysten. Litt lengre frem ser Jalving for seg en helt ny infrastruktur til havs – som gir forskere, elever, forvaltningen og næringsliv - en reell digital tvilling av havet.

– Innen 2030 tror jeg vi vil ha flere hundre slike målestasjoner som gir oss sanntids oversikt over utviklingen i større deler av havet, sier Jalving.

Visjonen deles av Moy i Havforskningsinstituttet.

– Vi ser for oss at vi i fremtiden kan navigere oss rundt i en 3D-versjon av et fullt opplyst marint landskap, som i et dataspill. Ved å sette ut en virtuell brygge kan en saksbehandler se hvordan det kan påvirke havstrømmene og livet i havet, forklarer Moy.

– Da kan forvaltningen stille krav om at dersom det skal bygges her, så må det gjøres på denne eller denne måten. For å få til det trenger vi et marint økologisk grunnkart, påpeker Moy.Jakten på verdenshavenes hemmelighet

I dag er kun 15 prosent av verdenshavene kartlagt. Nå deltar Kongsberg Gruppen som bidragsyter i den internasjonale havkonkurransen Shell Ocean Discovery Xprize, der vinneren er den som er best til å kartlegge et stort havområde. Hensikten er å stimulere til raskere kartlegging av verdenshavene, som et nødvendig grunnlag for bærekraftig utvikling på jordkloden.

Finaleoppgaven er å kartlegge et område tre ganger så stort som Paris - med dybder på det dobbelte av Grand Canyon i løpet av 24 timer i november. Kongsberg leverer løsninger og teknologi til det internasjonale laget Gebco-NF-Alumni Team.

- Gebco-NF Alumni Team tar eksisterende kommersielle produkter og integrere disse i et ubemannet system, forklarer Kongsberg Gruppens Bjørn Jalving.

Gebco-NF Alumni Team består av en ubemannet oveflatefarkost (USV Unmanned Surface Vehicle), som bringer Kongsberg Gruppens autonome undervannsfarkost, Hugin, inn i operasjonsområdet. USVen er utstyrt med sensorsystemer og autonomi fra Kongsberg Maritime. Hugin operer fra USVen og kartlegger ned til 6000 m dyp.

- Robotikk og moderne skybaserte løsninger for deling av data, gjør visjonen om å slå på lyset under vann realistisk, fastslår Jalving.
Les mer om hvordan Kongsberg Gruppen utvikler teknologi i verdensklasse for norsk næringsliv!

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Redaksjonen og journalistene i Dagens Næringsliv har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonsørinnholdet er produsert av DNs kommersielle satsning, DNX Studio, som tilbyr innholdsmarkedsføring, rådgivning og kommersielle innholdstjenester.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.