Foto: Siemens les mer

Vil elektrifisere hele norskekysten med ny batterifabrikk i Trondheim

Hvis Norge elektrifiserer 70 prosent av norske ferger, vil det kunne spare miljøet for 100.000 tonn diesel.

Hvis Norge elektrifiserer 70 prosent av norske ferger, vil det kunne spare miljøet for 100.000 tonn diesel.

– Fremtiden er elektrisk, også til havs!

Salgsdirektør Odd Moen i Siemens Marine vrikker seg ned i verneskoene, og går inn i det som kan bli et nytt, norsk industrieventyr.

I Siemens sine lokaler på Sluppen i Trondheim, utvikles og produseres utstyr som gjør at båter og ferger kan gå over på elektrisk drift.

– Denne er like kraftig som tolv Tesla superladere, sier Moen og peker entusiastisk mot en nyprodusert likeretter, som er en elektrisk komponent som styrer strømforsyningen på eldrevne båter.

En slik løsning vil være lønnsomme for store deler av norsk skipsfart.

– Vi har så sterk tro på dette at vi starter batteriproduksjonen selv, for dette er noe som kommer. Siden de elektriske kjerneproduktene er avgjørende for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig, og mer lønnsom for rederne, så er det strategisk viktig at vårt selskap har «hånden på rattet» for hvordan kjerneproduktene og løsningene skal oppnå dette.

– Fremtiden er elektrisk og digital, også til havs, sier salgsdirektør Odd Moen i Siemens Marine som elektrifisere Norskekysten med batterier fra egen fabrikk.
– Fremtiden er elektrisk og digital, også til havs, sier salgsdirektør Odd Moen i Siemens Marine som elektrifisere Norskekysten med batterier fra egen fabrikk. Foto: DNX

Elektrifiseringen av Norge er ikke bare forbeholdt Tesla-eiere og elsyklister. I Tromsø fiskes allerede torsk og sei fra el-sjarken «Karoline», og i Sognefjorden skvulper elfergen «MS Ampere» lydløst over fjorden. Hittil har fergen tilbakelagt en strekning som tilsvarer tre ganger rundt ekvator – kun på batteridrift.

Når muligheten for å lagre energi om bord i båtene blir en realitet, vil det bli en bærebjelke i utviklingen. Ifølge Moen vil dette bidra til å sikre en rask realisering av mulighetene som finnes i Norge, styrke den norske verdiskapingen i miljøteknologi, og derigjennom sikre en ny eksportrettet industri.

– Batteriene med tilhørende elektriske styringssystemer vil bli like viktige som dieselmotorene er.

Utviklingsarbeidet har allerede pågått i to år, og selve batterifabrikken skal stå klar etter påske neste år.

– Da blir hovedmålet faktisk å legge om hele skipsfarten. Vi er i startgropen for å foreta et gigantisk teknologiskifte for hele skipsflåten.

I Sognefjorden frakter elfergen «MS Ampere» allerede i dag reisende lydløst over fjorden.
I Sognefjorden frakter elfergen «MS Ampere» allerede i dag reisende lydløst over fjorden. Foto: Siemens

Batterier for millioner

Siemens har vært en sentral pådriver bak elektrifiseringen av ferger og andre fartøyer. Nå er industrikonsernet i sluttspurten av en investering i hundre millionersklassen på selskapets anlegg i Trondheim.

Dette er hovedpunktene fra studien:

Fornyelse av kystfiskeflåten og mer moderne fartøy gir økt effektivitet og bedre arbeidsmiljø

Reduserte drivstoffkostnader og redusert vedlikehold gir økt lønnsomhet for fiskeren

De årlige kostnadene til mineraloljesubsidier gir reduserte utgifter for staten

Omlegging til miljøvennlig teknologi vil øke sysselsettingen i verfts- og utstyrsindustrien. I tillegg kommer teknologileveranser og entrepriser for å forberede havnene.

– Vi laget faktisk den første batteridrevne båten allerede i 1886. Den ble brukt for å transportere passasjerer over elven Spree i Berlin, fortsetter Moen:

– Tenkt deg hvis vi kunne ha gjort noe slik i Geiranger i dag. Der blir jo hele fjorden tåkelagt av tungoljeeksos fra cruisebåtene, sier Moen.

Den lokale kompetansen har imponert konsernledelsen i globale Siemens såpass mye, at Trondheim har fått ansvaret for å lede utviklingen av fremtidens batterisystemer for det globale markedet innen maritim og olje og gass.

– Vi har teknologien, nå gjenstår bare at politikerne kommer på banen før vi kan elektrifisere store deler av den norske fiskeflåten, og annen kystnær skipsfart.

Får hakeslepp av tallene

Moen fisker frem en mulighetsstudie utført av Siemens i samarbeid med Bellona.

– Hvis vi elektrifiserer 70 prosent av norske ferger, kan vi spare miljøet for 100.000 tonn diesel. Hvert år! Dette tilsvarer en kolonne av tankvogner fra Stortinget til Gardermoen.

Foto: Illustrasjon: DNX

En løsning fra Siemens med kombinasjon av batteri og plugin hybrid vil kunne gi inntil 50 prosent reduksjon i drivstofforbruk for fiskebåtene, noe som tilsvarer 210.000 tonn med med CO₂ per år.

– Fiskeflåten i Norge forbruker i dag en mengde dieselolje som tilsvarer en kolonne med tankvogner fra Kristiansund og helt til svenskegrensen.

Moen fortsetter med økende entusiasme:

– Regnestykket er formidabelt. Med et fabelaktig måltid med ett kilo fisk og en helflaske vin på middagsbordet, burde en også ha satt frem en helflaske med dieselolje, da en tråler bruker omtrent så mye drivstoff for å få en kilo fisk om bord.

Fornyer hele flåten

Å legge om fra diesel til hybrid eller helelektrisk drift vil også kunne bidra til en fornyelse av kystfiskeflåten, som i snittalder nærmer seg 30 år. Med en nyere fiskeflåte vil fiskerne sitte igjen med mer penger i form av reduserte utgifter til vedlikehold og drivstoff. Og en helt ny arbeidshverdag som er fri for eksos, støy og vibrasjoner.

– Dette er vinn-vinn. Og glem ikke at arbeidsmiljøet blir mye bedre. Med eldrift er det stille på fjorden!

I tillegg peker mulighetsstudien på at en omlegging også vil gi reduserte kostnader for staten, og representere en unik mulighet for norsk maritim teknologi, med stor eksport av maritim miljøteknologi.

– En slik omlegging vil øke sysselsettingen hos norske verft, i tillegg til nye ordre for utstyrsindustrien og jobben med å tilrettelegge for ladning på alle havneanleggene. Men ingenting kommer til å skje før det kommer noen incentiver for brukerne. Ladeinfrastruktur bør være tilgjengelige for mange fartøystyper, og det betyr at vi må sørge for elektriske hub-er.

Staten ga i 2016 460 millioner kroner i dieselsubsidier til fiskeflåten. Moen ser for seg at pengene heller bør brukes for å sparke i gang et grønt skiftet til havs.

– Gi heller dette som investeringsstøtte til de fiskerne som investerer i bærekraftig fremtidsteknologi.

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Redaksjonen og journalistene i Dagens Næringsliv har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonsørinnholdet er produsert av DNs kommersielle satsning, DNX Studio, som tilbyr innholdsmarkedsføring, rådgivning og kommersielle innholdstjenester.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.