Foto: les mer

Sju tips for å velge riktig forretningssystem

Kundene krever nå skybaserte forretningssystemer. Dette bør du tenke på når du velger ditt system.

Kundene krever nå skybaserte forretningssystemer. Dette bør du tenke på når du velger ditt system.

Høyskolelektor Bo Hjort Christensen ved Handelshøyskolen BI og Jonas Andersson, partner i analyseselskapet HerbertNathan & Co, Jonas Andersson, er to av Nordens ledende eksperter på fremtidens forretningssystemer.

- De smarte kundene velger i dag systemer som gjør arbeidet for dem. Økonomisjefen får en cockpit der han får oversikt over mange ulike målinger og analyser i sanntid, fastslår Andersson.

- Vi er på vei inn i en skybasert verden. Skybaserte systemer har et mye høyere utviklingstempo enn de tradisjonelle leverandørene som må støtte flere versjoner, fortsetter Andersson.

Både han og Christensen er opptatt av hvordan skysystemene gir tettere samhandling med virksomhetens omgivelser. Christensen peker spesielt på koblingen med bankene.

- I de beste skybaserte systemene er du i banken når du er i økonomisystemet. De fungerer sømløst sammen, og bankavstemming blir en automatisert prosess. Det er en betydelig gevinst for kundene, sier Christensen.

Høyskolelektor Bo Hjort Christensen.
Høyskolelektor Bo Hjort Christensen. Foto:


Christensen peker på tre spørsmål som må vurderes når du skal finne ditt nesteforretningssystem:

  • er systemet dekkende for oppgaven som skal løses?
  • hvor godt passer abonnementsmodellen for din virksomhet?
  • hvilket økosystem av leverandører og tjenester finnes rundt systemet - og hvor godt passer dette for deg?


En annen måte å drive forretning

Andersson i HerbertNathan & Co ser et tydelig skille fra gårsdagens forretningssystemer til dagens enkle og standardiserte systemer - med rik funksjonalitet. Neste steg er å få oppgave etter oppgave til å “forsvinne”.

Andersson trekker frem fire spørsmål virksomhetene bør stille seg for å lykkes med dette:

  • Virksomheter har i dag tilgang på uendelig med informasjon. Hvordan jobber din virksomhet for å utnytte mulighetene i en verden med ubegrenset informasjon?
  • Hvilke roller trenger du i din organisasjon når du har ubegrenset informasjon?
  • Hvem i din organisasjon skal sørge for at du utnytter det nye systemets muligheter til å jobbe mer effektivt?
  • Hvordan setter du sammen bedriftens økosystem av forretningssystemer - bestående av ERP, HR, chatbots m.m. - slik at du oppnår konkurransefordeler?


Andersson mener neste steg for Xledger og de andre forretningssystemene i markedet er å bygge et økosystem av partnere rundt seg. Han mener Xledger er i ferd med å få dette på plass.

- Vi er inne i en superinteressant tid. Dette er fortsatt områder der leverandørene prøver og feiler, og utviklingen går i rykk og napp, sier Andersson.

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Redaksjonen og journalistene i Dagens Næringsliv har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonsørinnholdet er produsert av DNs kommersielle satsning, DNX Studio, som tilbyr innholdsmarkedsføring, rådgivning og kommersielle innholdstjenester.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.