Den kommende finansminister Per Kristian Foss gikk ut i NRK i dag morges og sa han ønsket så raskt som mulig å kvitte seg med statlige eierandeler. Statoil og Telenor er mest nærliggende, siden de allerede har vært i en nedsalgsprosess.

Selskaper som Olivin, Statkraft, Kongsberg Gruppen og Norsk Hydro kan også få mindre statlig eierskap. Dette liker de ansatte dårlig.

- Fornuftig med staten som deleier
- Utspillet til Foss vitner om svært dårlig timing, særlig i forhold til at Hydros aksjekurs nå er på et lavmål. Vi synes det er fornuftig med staten som deleier. Vi skulle imidlertid ønske et mer aktivt eierskap, særlig i vår situasjon nå. I dag er det vedtatt at magnesiumsdriften skal legges ned, og statens representant stemte for. Vi skulle ønske en mer kritisk holdning fra vår største eier, sier konserntillitsvalgt Kjell Kvinge i Norsk Hydro. Kvinge synes også at statens eierskap gir en buffer mot utenlandske oppkjøp.

Frykter raid fra utlandet
Tillitsvalgt Vidar Lande i Kongsberg-gruppen støtter Kvinge i synet på utenlandske oppkjøp.

- Vi er veldig opptatt av at staten skal være betydelig eier i Kongsberg Gruppen. Vi er ganske små, særlig på forsvarssiden. Jeg mener at selskapet fort vil bli raidet av store internasjonale konserner dersom staten går ut. Da har vi ingen garanti for arbeidsplassene fremover, fastslår Lande.

De ansatte i Kongsberg skrev brev til Sentrumsregjeringen da de foreslo det samme, og sier de vil følge opp dette med den nye regjeringen.

Dårlig pris?
Odd Vanvik, som er ansattes representant i Statkraft-styret, mener det er beklagelig om staten velger å privatisere selskapet.

- Staten har vært en god eier. Dessuten synes jeg det er viktig med offentlig eierskap i en bedrift som på en måte er utbygd med offentlige midler, sier Vanvik.

Vanvik tror ikke en privatisering vil bety at mange av de ansatte trenger å frykte for arbeidsplassene sine, fordi Statkraft har drevet etter forretningsmessige prinsipper siden det ble eget selskap for ti år siden. På den tiden er organisasjonen slanket med 200-250 stillinger.

- Samtidig bør staten spørre seg om det er rette tiden for å privatisere Statkraft. Avkastningen på egenkapitalen er ikke så stor, og det er ikke sikkert investorene vil betale så godt. Det er viktig at vi over tid får styrket selskapet, slik at den reelle verdien av selskapet kommer frem, sier Vanvik.

- Staten kortsiktig og grådig
I Telenor, der Stortinget før sommerferien vedtok at staten kan selge seg ned til en eierandel på 34 prosent, er de ansatte ikke spesielt bekymret over et eventuelt statlig nedsalg.

- Holdningen har endret seg gradvis. Men nå er det ikke akkurat rette tiden for å selge seg ned. Det er viktig at prinsippet ikke blir viktigere enn innholdet av politikken, sier konserntillitsvalgt Harald Stavn i Telenor.

Stavn mener staten ikke ubetinget har utmerket seg som en langsiktig og rasjonell eier.

- Enkelte ganger har staten heller vært kortsiktig og grådig, sier han.

Stavn mener at vel så viktig som hvem som eier selskapet, er hvordan bedriften går forretningsmessig.

- Det avgjørende for arbeidsplassene er at vi har eiere som gjør at bedriften kan drives fornuftig og rasjonelt. Da kan de ansatte bidra i større grad til at bedriften tjener penger, sier Stavn på mobiltelefon fra Brüssel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.