– Arbeiderpartiet er anti-reform, anti-endring og grunnleggende konservativt. De er imot enhver endring i samfunnet. Selv om de i utgangspunktet er enig i problembeskrivelsen som ligger til grunn for at reformarbeidene ble satt i gang, sier Trine Skei Grande.

– Kan du ikke med din beste vilje se hva det er de vil endre i det norske samfunnet?

– Nei, jeg har ikke sett noen ting de vil endre.