Giske sendte torsdag ettermiddag et brev til Arbeiderpartiet og partiets 20 sentralstyremedlemmer. NTB har fått tilgang til brevet, som først ble omtalt av VG.

I brevet gir Giske sin versjon av fem konkrete varsler mot ham. Han bestrider innholdet i tre av dem, men beklager sin opptreden i de to andre.

– Denne fremstillingen gir ikke et fullt ut dekkende bilde av innholdet i de nevnte sakene og dekker heller ikke omfanget av saker som partiet har behandlet, kommenterer Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Åpenhet

I brevet til sentralstyret skriver Giske at både partiet og ham selv har behov for å sette en sluttstrek og gå videre.

– Skal vi klare det må vi unngå videre spekulasjoner og konflikt. Varslene mot meg blir satt i bås med svært alvorlige saker i andre partier og nestlederen sier at hun er rystet som jurist. Mer åpenhet er det eneste som kan bidra til at vi kan legge dette bak oss og komme videre, skriver han.

Giske mener partiets håndtering av varslene er blitt gjort til en rettslignende prosess, med en «omvendt bevisbyrde» – der man er skyldig inntil det motsatte er bevist.

– Likevel ble varslene ferdigbehandlet før jeg var friskmeldt og fikk gitt tilsvar. Konklusjonene var dermed gitt, og muligheten til en grundig kontradiksjon har falt bort. Jeg må bare ta det til etterretning, skriver han.

Tar selvkritikk

I brevet skriver Giske at han har «stor respekt» for dem som tør å varsle.

– Det aller viktigste for meg er å si at jeg tar sterk selvkritikk for episoder der jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og maktposisjon, spesielt i sosiale og private sammenhenger. Ansvaret for slike situasjoner er mitt, framholder han.

Giske sier han har tatt tilbakemeldingene på største alvor, at han har forandret seg, lyttet og lært.

– Samtidig vil jeg understreke at jeg alltid har prøvd å respektere andres grenser. Jeg har tatt et nei for et nei, og respektert signalene som er blitt gitt. Men situasjoner hvor maktforhold og alder spiller inn, krever en større bevissthet. Kraften i metoo-kampanjen bringer nye, viktige erkjennelser, og jeg støtter opp om den både personlig og politisk, fortsetter han.

– Svært beklagelig

Giskes brev er fulgt av et dokument som advokatene hans har utarbeidet. Der gjengis et sammendrag av de fem aktuelle varslene, samt Giskes egne kommentarer.

– Varslere som står fram med sine historier, skal bli tatt på alvor. Det er derfor svært beklagelig at det blant sakene som partiet mener er brudd på regelverket, er varsler med påstander jeg mener ikke medfører riktighet, skriver han.

Giske avslutter brevet med å slå fast at han skal bidra så godt han kan til at partiet kan samles, både på Stortinget og fram mot kommunevalget neste år.

– Jeg har jobbet for dette partiet og sloss for de verdiene jeg mener det bør stå for i 35 år, og vil fortsette med det i mange år til, skriver han.

– Ekstra belastning

Støre sier Giskes epost til sentralstyret påfører varslerne en ekstra belastning, men vil ikke kritisere Giske direkte for å gjøre dette.

– Jeg tar til etterretning at Giske har sendt dette brevet til sentralstyrets medlemmer. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, da dette omhandler saker som Ap behandler med fortrolighet overfor varslerne, sier han til VG.

Han mener brevet og gjengivelsen av varslene ikke gjenspeiler sakenes alvorlighetsgrad.

– Vi har lagt vekt på beskytte varslerne og ta hensyn til den det er varslet mot. Derfor har vi ikke ønsket å omtale sakenes innhold. Det er selvfølgelig en belastning for varslerne at dette materiale spres og havner i pressen, sier Støre.

(©NTB)(Vilkår)

Kate og William på Skam-skolen
Forventningsfulle elever sto klare da det britiske hertugparet William og Kate svingte opp foran Hartvig Nissens skole i Oslo fredag. Hertuginne Kate slo av en prat med Tarjei Sandvik Moe, som spiller Isak i "Skam".
04:36
Publisert: