Kvinnen, som var kasserer i et av Arbeiderpartiets partilag i Østfold, er dømt til 60 timers samfunnsstraff for grovt underslag.

Hun må gjennomføre straffen i løpet av 120 dager, om ikke er den subsidiære dommen 60 dagers fengsel. I dommen fra Fredrikstad tingrett fremgår det at hun er dømt for å ha underslått 130.000 kroner i årene 2007 til 2010.

Det er dokumentert at kvinnen i tidsrommet 2007-2011 tok ut nær 280.000 kroner fra lagets brukskonto. I tiltalebeslutningen ble det ikke gjort fradrag for lagets faktiske utgifter, slik at dette beløpet er feilaktig, fremgår det av dommen.

Kvinnen har erkjent straffskyld for å ha underslått 135.000 kroner, og har betalt tilbake dette beløpet til partilaget.

Dommerfullmektig Harald Sødenå Jacobsen beklager at politiet ikke utførte en grundigere etterforskning slik at forholdet kunne vært gjennomført og pådømt som en tilståelsessak.

I skjerpende retning er det lagt vekt på at underslagene strekker seg over flere år.

«Tiltalte har således over tid hatt et fast forbrytersk forsett, noe det må reageres med fasthet på», heter det.

På bakgrunn av tungtveiende formildende omstendigheter kom retten til at samfunnsstraff er en riktig reaksjon.

Aktor, politiadvokat Susanne Ihlebæk, la ned påstand om 75 timers samfunnsstraff, subsidiært 75 dagers fengsel. Det syntes retten var for strengt. Aktor la også ned påstand om sakskostnader, men dette ble ikke tatt til følge.

Kvinnens forsvarer, advokat Vigdis Brandstorp, ba om at hennes klient ble dømt på mildest mulig måte. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.