AKU-tallene til SSB som ble publisert onsdag viser at arbeidsledigheten fortsetter oppover: Arbeidsledigheten tikker videre oppover

128.000 er uten arbeid i Norge, tilsvarende 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Og tallene skal videre opp, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til DN.

- Vi har en ledighetsprognose som ligger en del høyere enn Norges Banks prognose. Vi ser at ledigheten fort kan stige til 5,25 prosent i 2017 og deretter stabilisere seg rundt 5 prosent. Og det er ikke langt opp dit...

Samtidig viser AKU-tallene av det sesongjusterte tallet på sysselsatte var om lag uendret fra mai til august. I august var 68,1 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år sysselsatt, ned 0,2 prosentpoeng fra mai. Dette har sammenheng med at befolkningen økte mer enn sysselsettingen.

- Det skapes rett og slett ikke nok jobber. Disse tallene er et resultat av at vi har en ganske flat utvikling i sysselsettingen, mens arbeidsstyrken stiger videre. Dermed går ledigheten opp, sier Gonsholt Hov.

- Dette er ikke bra, ikke bra, sier han - og viser med det også til detaljhandelstallene som kom samtidig: Overraskende shopping-nedtur i Norge

- En reell vekst i ledigheten

Han peker på at Norges Bank mener at det vil bli en økt fleksibilitet i arbeidslivet. Dette har så langt ikke vist seg i tallene, understreker han.

- Norsk økonomi er inne i en vanskelig periode og man trodde vel at arbeidsinnvandrerne ville reise ut igjen fra Norge, og at unge som ikke får jobb heller vil begynne å studere. Men arbeidsstyrken stiger videre. Arbeidsledigheten vil ikke gå ned før folk gir opp å søke jobber, sier seniorøkonomen.

Selv om ledigheten mest sannsynlig skal videre opp, gjør Marius Gonsholt Hov det klart at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen blir i det lange løp.

- Men det vi ser i AKU-tallene nå er en reell vekst i arbeidsledigheten og ingen god utvikling, sier han.

- Jeg forstår ikke hva som skjer

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er forundret over utviklingen i arbeidskraftundersøkelsen.

- Jeg forstår ikke hva som skjer. Arbeidsledigheten øker, men den øker først og fremst fordi tilbudet av arbeidskraft øker veldig kraftig, sier Bruce.

Han peker på at arbeidstilbudet normalt faller etter hvert som veksten i sysselsettingen bremser opp. Slik er det ikke nå.

Ifølge Bruce ser vi nå en vekst i arbeidstilbudet som vi normalt bare ser i gode tider i norsk økonomi.

 

Les også:

- Sentralbankene kan trappe opp valutakrigen ytterligere  

Stor kronesvekkelse mot alle de store valutaene

Amerikansk investor vil bygge norske arbeidsplasser - men får ikke bli

Se DNtv: - Jussen er preget av flink pike-syndromet

Stort arbeidspress
- Jussen er preget av flink pike-syndromet.
01:14
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.