Nav mottok varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 50.000 personer i 2016. Det er 400 flere enn i 2015.

Dermed holder nivået seg relativt stabilt, mens det var en dobling fra 2014 til 2015.

– Det totale antall varsler i 2016 var på nivå med 2015. Vi ser ikke lenger den drastiske stigende tendensen som i året før. At det ikke er en markant økning av bedrifter som varsler oppsigelser eller permitteringer, kan tyde på en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nesten 17.500 av varslede oppsigelser og permitteringer i 2016 kom fra industrien. Dette har sterk sammenheng med nedgangen i oljeindustrien.

Antallet varsler fra industrien var likevel lavere enn i 2015. Innen kategoriene bergverksdrift og utvinning og forretningsmessig tjenesteyting var det derimot en økning. 

Den eneste næringen uten noen varsler var undervisning.

Rogaland er fylket med flest varsler i 2016, med 17.000. Det er også her en finner den største økningen, med 2300 flere varsler.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte, som må varsle om det. Og selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, påpeker Nav. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.