– Vil i praksis kriminalisere store deler av næringslivet

Innføring av minstelønn og såkalt allmenngjøring i hotell- og restaurantnæringen vil kriminalisere store deler av næringslivet, mener Inger Lise Blyverket i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, mener innføring av minstelønn i hotell- og restaurantnæringene – og medførende plikt for alle til å påse at satsene følges – vil kriminalisere store deler av næringslivet. Foto: Fredrik Bjerknes
Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, mener innføring av minstelønn i hotell- og restaurantnæringene – og medførende plikt for alle til å påse at satsene følges – vil kriminalisere store deler av næringslivet. Foto: Fredrik Bjerknes
Publisert 8. July 2017, kl. 09.14Oppdatert 9. July 2017, kl. 12.56