Saken oppdateres!

Fredag la Nav frem arbeidsledighetstall som viste at 232.700 mennesker var helt eller delvis ledige. Dette tilsvarer 8,2 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er 139.800 personer helt ledige ved slutten av juli – 4,9 prosent av arbeidsstyrken, legger man til arbeidssøkere på tiltak er tallet 149.400 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83.400 personer registrert som delvis ledige.

Om lag en tredel av de helt ledige – 52.900 – er permitterte, mens det samme gjelder for 55.500 av de delvis ledige.

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må sees i sammenheng med at antallet helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en pressemelding fredag.

Tar seg sakte men sikkert opp

Da Norge stengte ned i midten av mars, steg arbeidsledigheten til det høyeste nivået siden annen verdenskrig. På det meste var over 300.000 nordmenn registrert som helt arbeidsledige hos Nav, noe som tilsvarte en ledighet på 10,7 prosent. Siden har arbeidsledigheten sakte, men sikkert, falt.

Nav understreker at det sammenlignet med juni er 3.900 flere som er helt ledige, men at dette henger sammen med at delvis ledige normalt har mindre arbeid i juli.

«Antallet registrerte delvis ledige har derimot gått kraftig ned i løpet av juli. Det er nå 41 800 færre delvis ledige enn ved utgangen av juni. Nedgangen i antallet delvis ledige skyldes at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli.»

Tre økonomer Bloomberg har snakket med hadde på forhånd svært sprikende anslag for ledighetsutviklingen, varierende fra 3,8 til 4,9 prosent. I juni var ledigheten på 4,8 prosent.

Stadig flere tilbake i jobb innen reiseliv og transport

En av de sektorene som er hardest rammet som følge av koronapandemien er reiseliv og transport. Dette gjenspeiles også i ledighetstallene. Samtidig er det her nedgangen i antall helt ledige var størst i juli, med 2.900 personer, skriver Nav.

Samtidig var reiseliv og transport den sektoren med flest helt ledige, med 10,7 prosent av arbeidsstyrken.

Den største oppgangen var innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning, der henholdsvis 2.200 og 1.300 nye ble registrert som helt ledige. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.