«Uforutsigbart», «byråkratisk» og «ineffektivt»: Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, er ikke nådige når den skal beskrive systemet for innhenting av vekstkapital for norske oppstartsbedrifter.

– Norske oppstartsselskaper råtner på rot på grunn av kapital- og kompetansemangel, sier seniorrådgiver Daniel Ras-Vidal i Abelia.

Han mener dagens system er overmodent for reform.

– Det må bli lettere for norske bedrifter å vokse seg større. Vi kan ikke se at noen land vi liker å sammenligne oss med har laget et like komplisert og politisert vekstkapitalsystem som Norge.

Ras-Vidal mener det er en skam at Norge knapt investerer i nyskapning hjemme slik det er tradisjon for i Sverige.

I et intervju med DN etterlyser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen både flere vekstbedrifter og flere norske selskaper som i løpet av en kort periode etter etablering har fått en verdi på én milliard amerikanske dollar eller mer – såkalte enhjørninger.

Han er også bekymret over at mange av de få norske selskapene som har stort økonomisk potensial for raskt ender opp i utenlandske hender.

– I verste fall fører det til at vi blir et land av filialer av de store, utenlandske aktørene, sier Isaksen, som påpekte at tilgang til finansiering er nødvendig, men det er ikke nok for å bli en suksess.

Slakter dagens system

Isaksen mener et viktig faglig bidrag til debatten om vekstkapital i oppstartsmiljøene kommer i begynnelsen av mars. Da skal kapitaltilgangsutvalget, ledet av Aksel Mjøs, førsteamanuensis i finans ved Norges Handelshøyskole, legge frem sine konklusjoner.

Gruppen ble utnevnt av regjeringen i fjor, og har fått i oppdrag å utrede om kapitalmarkedene i Norge fungerer godt med tanke på evne til omstilling og innovasjon.

– Vi forventer at dette utvalget ikke bare kommer med nok en diagnose, men konstruktive forslag til forbedringer, sier Ras-Vidal.

Han er tydelig på at et av de store problemene er at kapitalmarkedet er underutviklet – både når det gjelder såkalt ventureinvesteringer og eventuelle oppkjøp fra større norske selskaper. Abelia tar derfor til orde for at det etableres et nytt statlig fond-i-fondsselskap i tidlig fase, Statens Såkornfond as (SSAS).

Kjartan Slette (til venstre) og Thomas Walle i Unacast var i New York i januar for å hente penger fra investorer i USA. Her er de i sitt nye New York-kontor.
Kjartan Slette (til venstre) og Thomas Walle i Unacast var i New York i januar for å hente penger fra investorer i USA. Her er de i sitt nye New York-kontor. (Foto: Johannes Worsøe Berg)

– Disse hullene må løses. Vi foreslår at SSAS oppkapitaliseres fra start med fem milliarder kroner, og notifiseres bare en gang. Både Finland og Sverige har nylig etablert slike statlige fond-i-fond selskap, i såkorn- og tidlig venturefase, sier Ras-Vidal

Intensjonen er at staten skal ta en mer indirekte rolle. I stedet for å investere direkte i bedriften kan staten være medinvestor når profesjonelle investorer bestemmer seg for å investere i nye bedrifter.

Han påpeker at det er en forutsetning at fondet godkjennes av Esa så snart som mulig. Det nye fondet kan sette en stopper for årlige politiske budsjettrunder for å oppkapitalisere bitte små såkornfond, mener han.

– Hver gang vi skal ha et såkornfond skal det lobbes og jobbes politisk før det kommer på plass. All ære og respekt til næringsministeren for å prate om mulige løsninger, men vi må ha en industriell tankegang for å få på plass en investornæring som dekker alle nødvendige faser for å bygge vekstselskaper fra en norsk base. Hvis ikke vil vi bare se spredte blaff, og selskaper som lykkes på tross av istedenfor takket være systemet, sier Ras-Vidal.

Gründer har ikke troen

Som DN omtalte forrige uke har det norske teknologiselskapet Unacast sikret seg nye internasjonale investorer og skal doble antall ansatte. Gründerne mener at det var helt avgjørende å flytte hovedkontoret til New York for å kunne vokse.

– Det finnes hverken nok kapital eller kompetanse i Norge, uttalte medgründer Kjartan Slette (40) i Unacast til DN.

Han er ikke imponert over uttalelsene til næringsministeren.

– Det meste konkrete i Isaksens tilsvar er et forslag om hvordan utenlandsk arbeidskraft skal slippe å stå i barnehagekø, og selv det forslaget er fortsatt en idé på skissestadiet, sier Slette.

Slette peker på gründeroppropet fra i 2016, der fremtredende norske gründere og investorer stilte tolv krav til norske politikere. Blant disse kravene var et forslag om å etablere et «norsk superfond» på ti milliarder kroner over ti år – «med en organisasjon, kompetanse, mandat, strategi og kapital som gjør det mulig å operere og investere på høyde med globale aktører».

Et annet av oppropets forslag er å allokere to prosent av Oljefondet til venture- og oppstartsinvesteringer – gjennom verdens ledende venturekapitalfond og gjennom direkte investeringer i modne før-børs selskaper.

– Nå er det slik at næringsministeren og staten uansett ikke kommer til å være viktige i å sikre økt tilgang til vekst-kapital i Norge. De har demonstrert det tydelig i selve valgkampen og Isaksen demonstrerer det igjen her. Markedet må fikse det selv, og det er på mange måter godt å få det bekreftet på nytt, sier Slette.

Venter på utvalg

Næringsministeren har startet arbeidet med å vurdere hvilke politiske virkemidler som kan bidra til å profesjonalisere det norske gründermiljøet og bedre tilgangen på vekstkapital.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen forstår holdningene til Ras-Vidal og Slette.

– I det store og det hele er jeg enig, men nå er det to uker til kapitaltilgangsutvalget skal levere sin utredning. Grunnen til at det utvalget ble satt ned er nettopp det at vi ønsket et gjennomarbeidet utgangspunkt for å kunne se på kapitalsituasjonen, sier næringsministeren.

Han har forståelse for kritikken til Abelia om at man har brukt uforholdsmessig mye tid på å diskutere oppkapitaliseringen av små såkornfond, istedenfor å se på sterkere langsiktige virkemidler som fond-i-fondsinvesteringer.

– Alle disse diskusjonene vil komme opp i kjølvannet av kapitaltilgangsutvalget utredning, sier Røe Isaksen.

Han understreker at han i intervjuet kommer med foreløpige refleksjoner.

– Det var meningen å si noe om hvilke problemstillinger jeg ser nærmere på og hvilke spor jeg vil følge. Det første jeg nevnte er kapital- og kompetansemiljøene, så jeg ville ikke vært bekymret for at viktigheten av å se nærmere på det ikke er forstått, sier statsråden.(Vilkår)

Brød og sirkus: Slik lager du et bedre ostesmørbrød
Ta ostesmørbrødet til et nytt nivå
00:47
Publisert: