– Det vi er forbannet på, er at resultatet hadde blitt så forbasket mye bedre om vi hadde vært med, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Sammen med lederne i de tre andre hovedsammenslutningene på arbeidstagersiden, LO, YS og Unio, går han kraftig ut mot forslagene fra arbeidstidsutvalget.

Utvalget, som ble nedsatt av tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp), la frem sin rapport