Ifølge Aftenposten skal misnøye med Anita Krohn Traaseths lederstil ha bidratt til at styret i 2016 ga henne en skriftlig advarsel.

Aftenposten kjenner innholdet i advarselen. Ifølge Aftenposten skal det være snakk om 13 forbedringspunkter.

Blant annet skal det dreie seg om mangelfull rolleforståelse, manglende evne til å ta kritikk – og for problematiske utspill i offentligheten.

Kronikk vekket oppsikt

Deler av styret skal også etter at Traaseth fikk en skriftlig advarsel ha vært bekymret for hvordan Traaseth fulgte opp tilbakemeldingen fra styret. Uroen blusset opp da Traaseth i oktober i fjor skrev kronikken "Slik kan Norge komme ut av strutseposisjonen og inn i ledertrøya", publisert i Aftenposten.

I kronikken skrev Traaseth at norsk oljeproduksjon og klimapolitikk kan oppfattes å stå i motsetning til hverandre, og det vekket oppsikt.

Bransjeforeningen Norsk olje og gass svarte med et brev til styreleder Dyb der de «reagerte kraftig» på at Innovasjon Norge-sjefen ikke viste den nødvendige bransjenøytralitet.

Ifølge Aftenposten skal denne kronikken ha ført til at Traaseths rolleforståelse og utspill i offentligheten igjen ble et tema for styret.

Ikke kjent med misnøye den senere tiden

Traaseth skriver i en epost til Aftenposten at "det er allment kjent" at det var uro i Innovasjon Norge i 2015, at styret var kritisk til bloggen hennes, og at styret ga henne en klar irettesettelse som hun de siste to årene har innrettet seg etter.

Hun skriver også at hun ikke er kjent med at det har vært fremmet kritikk mot henne etter dette tidspunktet, "bortsett fra rundt kronikken om oljeparadokset". Traaseth sier at hun "ikke er kjent med at dette på noe tidspunkt skal være grunnlag for eventuell avvikling av mitt ansettelsesforhold". (Vilkår)