I en redegjørelse publisert på nettsidene til Innovasjon Norge kommer det frem nye detaljer om det statlige selskapets ansettelse av Ferd-arving Katharina G. Andresen (23), Norges rikeste kvinne. Selskapets sjef Anita Krohn Traaseth beklaget onsdag støyen som har oppstått etter at selskapet ansatte Andresen uten å lyse ut stillingen.

Nå viser det seg at Innovasjon Norge først sa nei til Andresen da hun tok kontakt med selskapet om internships, som Traaseth tidligere i år anbefalte henne å gjøre. Dette skjedde etter at hr-direktør Yvonne Fosser først svarte på henvendelsen og etterspurte generell cv og søknad.

«Den 4. juni fikk Andresen tilbakemelding fra Innovasjon Norge om at alle Innovasjon Norge internships i 2018 var besatt, men at det planlegges internships også i 2019, og en ny traineeordning», står det på selskapets nettsider.

Men to dager senere var hun på nytt aktuell:

«Den 6. juni ble henvendelsen fra Andresen videresendt internt i hr i forbindelse med vurdering av løsninger på akutt behov». 13 dager senere ble hun tilbudt en midlertidig stilling.

Andresen fortalte om ansettelsen i et intervju med DN i forrige uke. Senere kom det frem i E24 at stillingen ikke var lyst ut. Flere har reagert på prosessen, og tillitsvalgte ba tidligere i uken om en revurdering av ansettelsen. Dette er blitt avvist av ledelsen, men på onsdag kalte Traaseth praksisen for problematisk og lovet endring.

Katharina Andresen skal begynne i Innovasjon Norge til uken.
Katharina Andresen skal begynne i Innovasjon Norge til uken. (Foto: Gorm K. Gaare)

Akutt behov

5. juni, dagen etter at Andresen fikk nei til internship og dagen før navnet hennes ble foreslått internt, fikk hr-avdelingen godkjent en midlertidig deltidsstilling.

«Hr-avdelingen identifiserte et behov for avlastning som resultat av økt mengde administrasjonsarbeid i forbindelse med rekruttering og trainee-program, da det for tiden kun er én person i Innovasjon Norge som håndterer disse oppgavene», står det i redegjørelsen til Innovasjon Norge om hvorfor det var behov for en slik jobb.

Behovet for stillingen ble tatt opp i avdelingen 30. mai, da det ble sendt en intern møteinnkalling. En dag senere tok Andresen kontakt med Traaseth angående muligheten for internships.

Etter at Andresens navn ble foreslått internt i hr-avdelingen, ble hun invitert på førsteintervju 13. juni. Etter intervju nummer to, 19. juni, mottok hun tilbud om en midlertidig stilling med foreslått første dag på jobb 28. juni. Imidlertid kom det onsdag frem at Andresen har bedt om å begynne 2. juli i stedet.

Kan ikke svare

Ifølge Innovasjon Norge hadde ikke Traaseth kontakt med hverken hr eller Andresen om ansettelsen av Ferd-arvingen mellom 4. juni og 20. juni, da DN tok kontakt i forbindelse med intervjuet med Andresen.

Det var ingen andre enn Andresen som ble intervjuet for hr-jobben. DN har spurt Innovasjon Norge om hvor mange andre som har fått nei til internship, om noen av de var aktuelle for stillingen og hvem som videresendte henvendelsen i hr-avdelingen.

– Vi har mange innsynsbegjæringer på dette, og det er bare noen få mennesker som jobber med saken. Spørsmål på et slikt detaljnivå har jeg dessverre ikke mulighet til å prioritere nå, skriver kommunikasjonsrådgiver Kjetil Bergmann i en tekstmelding.

Katharina Andresen har ikke ønsket å kommentere saken siden det ble kjent at stillingen hennes ikke ble lyst ut. (Vilkår)

– Vi har ikke gjort noe ulovlig
Anita Krohn Traaseth beklager ansettelsen av Katharina Andresen. – Vi har ikke gjort noe ulovlig, men vi er villige til å endre praksisen. Jeg forstår at det har blitt støy rundt ansettelsen.
04:18
Publisert: