Over lengre tid har LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund samarbeidet med arbeidsgiverorganisasjonen Maskinleverandørenes Forbund, og dets leder Julie Brodtkorb for å overbevise arbeidsminister Anniken Hauglie om å lempe på vernebestemmelsene for 17-åringer på anlegg.

Det har de klart.

Men påtrykket fra Arbeidsmandsforbundet er nå møtt med motstand fra LO-ledelsen. LO-ledelsen gjør det klart at de ikke vil svekke vernebestemmelsene for 17-åringene. Det var FriFagbevegelse som først skrev dette.

– Vernebestemmelsene er der av en årsak, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i LO-ledelsen til DN.

Vil verne de unge

– Det er hensynet til de unge arbeidstagerne som er avgjørende for oss. Bestemmelsene er der for å verne, ikke for å tilrettelegge for hva som er praktisk, sier Tinnlund.

«Unge arbeidstakere er særlig utsatt for ulykker, og anleggsbransjen er en risikofylt bransje. Det er godt dokumentert at arbeidsdager utover 8 timer øker risikoen for ulykker,» skriver LO i sin høringsuttalelse til Arbeidsdepartementet.

Hauglie var tidlig i prosessen skeptisk til å svekke vernebestemmelsene for de unge lærlingene, men i vår var hun overbevist av partene, og sendte forslag ut på høring.

LO-ledelsen har vedtatt å gå mot sitt eget forbund, her LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
LO-ledelsen har vedtatt å gå mot sitt eget forbund, her LO-leder Hans Christian Gabrielsen. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Tinnlund vil ikke kritisere Arbeidsmandsforbundet for jobben det har gjort. Hun sier hun godt skjønner forbundets intensjon.

– De ønsker å ta vare på lærlingens forhold til arbeidslaget. Det er jo mange hensyn å ta her, men vi har landet ned på å hegne om vernebestemmelsene i en ganske utsatt bransje, sier hun.

Skuffet forbund

Men Arbeidsmandsforbundets forbundssekretær Steinar Rindhølen er skuffet over at LO-ledelsen har valgt å gå mot forbundet.

– Ja. Vi forstår at arbeidsmiljøloven er til for noe, også denne vernebestemmelsen. Men i anleggsbransjen mener vi gevinsten ved unntak fra bestemmelsene, er større enn ulempene, sier han.

Rindhølen mener problemet med vernebestemmelsene ligger i at de yngste lærlingene får andre arbeidstider enn det øvrige arbeidslaget.

Voksne anleggsarbeiderne kan på gitte vilkår avtale å jobbe inntil 12 timer i døgnet, og inntil 48 timer i uken, mot å ha lengre sammenhengende fri. Det er ofte ønsket blant annet på grunn av stor avstand mellom arbeid og hjem.

17-åringenes vern betyr at de maks kan jobbe åtte timer om dagen og 40 timer uken. Dermed blir de sittende og vente på brakka, mens de andre jobber videre, og de kommer i utakt.

Rindhølen mener det gir større trygghet at de yngste har samme arbeidstid som de andre, slik at de kan jobbe i faste lag, med fast fadder, i det som er en utsatt bransje.

– Men tror du Hauglie velger å lytte til LO-ledelsen nå?

– Det er ikke godt å si, sier Rindhølen, men viser til at også Arbeidstilsynet ser positivt på likere arbeidstid mellom lærlingene og anleggsarbeiderne.

Må settes grenser

Arbeidstilsynet er i sin høringsuttalelse enig i at det er fordeler knyttet til at lærlinger mellom 17 og 18 år på bygg- og anleggsplasser har arbeidstidsordninger som er mer lik den de øvrige ansatte har. Men tilsynet mener dette må modifiseres: De yngste må sikres minst 12 timer arbeidsfri innenfor en periode som omfatter tiden mellom klokken 22.00 og 08.00.

Også LO vil at det settes grenser, dersom regjeringen, tross LOs motstand, velger å lempe på vernebestemmelsene. LO ber i så fall om avgrensninger av unntakets virkeområdet, at unntaket bare kan gjelde arbeid mellom 06.00 og 21.00, og at det bare gjelder fra 1. juli det året lærlingen fyller 18 år.

DN har bedt Hauglie om kommentarer til de sprikende LO-standpunktene. Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet svarer at departementet vil gjennomgå høringssvarene før de bestemmer seg. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Biltrafikken holdt på å drepe Amsterdam. Så endret alt seg
Det var planer om å fylle igjen kanalene for å lage mer plass til bilene og jevne historiske kvartaler med jorden for å bygge motorveier. Amsterdam skulle bli et himmelrike for bilismen. Så endret alt seg. Dette er historien om hvordan den nederlandske hovedstaden ble en av verdens beste sykkelbyer.
03:43
Publisert: