Selskapet Brødboksen er blitt fremstilt som en suksesshistorie med gigantisk vekst, men høsten har vært preget av driftsproblemer, skrikende kapitalbehov og konflikter med fire ansatte.

Nå har disse fire hyret advokat Per Danielsen mot sin arbeidsgiver.

– Fellesnevneren i disse sakene er manglende utbetaling av riktig overtidsbetaling. Disse ansatte har bare fått vanlig lønn og ikke overtidsbetalt slik arbeidsmiljøloven fastslår at man har rett til. Denne nektelsen kan være et uttrykk for at bedriften sliter tungt, sier Danielsen.

Uenighet om overtid

DN har tidligere beskrevet selskapets operasjonelle problemer med leveringene.

Konfliktene som nå har dukket opp knytter seg både til oppsigelser og uenighet om overtidsbetaling. Ifølge Danielsen er tre av sakene oppsigelsessaker. I to av sakene har uenighet om overtidsberegning også blitt brukt som oppsigelsesgrunnlag, opplyser advokaten.

– Det får domstolen avgjøre. Begge står i stillingen sin inntil videre, så det tyder på at forholdene ikke er så alvorlige.

Brødboksen-gründer Arnulf Refsnes ønsker ikke å gå i detalj om konfliktsakene med tidligere ansatte.

– Vi har hatt ansatte fra mange land og fra ulike kulturer. Vi har bidratt til å integrere mange av dem. Spesielle personalsaker ønsker jeg ikke å kommentere.

Anklagene om manglende overtidsbetaling kommenterer han på følgende måte:

– Vi er opptatt av å overholde lover og regler og forholder oss 100 prosent til overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Refsnes.

Han ønsker ikke å gå inn på oppsigelsesgrunnlaget.

Kameraovervåkning

Danielsen hevder at de ansatte, som opprinnelig ikke kommer fra Norge, er utsatt for et veldig høyt arbeidspress.

– De har jobbet nattarbeid over en lengre periode og har arbeidet nærmest døgnet rundt.

Advokaten påpeker at det er arbeidsgivers plikt å holde orden på utførte arbeidstimer.

– Selskapet har hatt kameraovervåkning, slik at de vet hvem som til enhver tid har vært på jobb. Arbeidsgiver har tydeligvis hatt rot i systemene sine eller så villeder de ansatte. For dette skal selskapet ha system på.

Refsnes ønsker ikke å gå kommentere disse påstandene fra advokaten.

Danielsen regner med at de to første sakene vil gå for retten i løpet av våren hvis ikke partene blir enige.

«Hangry» kunder

Refsnes valgte nylig å komme med en beklagelse til kunder som var rammet av selskapets driftsproblemer denne høsten:

– På vegne av hele Brødboksen må jeg beklage til kundene som har fått feil leveranser, og si unnskyld til alle som ikke har fått brød og melk til frokost og som naturlig nok er blitt «hangry» (en kombinasjon av «hungry» og «angry» red.anm.), uttalte Refsnes.(Vilkår)

Her er D2s beste bilder fra 2017
02:33
Publisert: