– Vi tok lønnskutt på ti prosent i 2015 for å være med på å berge bedriften. Nå går det bedre, og vi vil ha vår del, sier Nito-tillitsvalgt og ingeniør Roar Mathisen hos Apply Sørco i Bergen.

Han sier de har levd med 90 prosent lønn de siste tre årene.

– Det var først i mars i år vi kom tilbake til 100 prosent, sier Mathisen.

Nå vil han ha reallønnsvekst, og mener hans egen arbeidsgiver i hvert fall tåler 0,5 prosent i tillegg til konsumprisveksten.

Ingeniørtunge Apply Sørco arbeider med modifikasjoner og vedlikehold i olje. I tillegg til lønnskuttet gikk antall ansatte kraftig ned etter oljeprisfallet, og arbeidsprosesser ble omstrukturert og effektivisert.

– Først ble innleide kuttet, så ansatte. Noen gikk til Jernbaneverket, noen yngre til ren ledighet. Det er for øvrig skuffende at kommunesektoren ikke så sitt snitt til å rekruttere ingeniører som lett kunne vært brukt i vann og avløpssektoren, sier Mathisen.

Nå rekrutterer både Mathisens arbeidsgiver og andre i denne sektoren igjen, og forventningene om reallønnsvekst øker.

– Så må vi uansett være edruelige, og se hva den enkelte bedrift tåler, sier den NITO-tillitsvalgte.

Teller til tre

Undersøkelsen til ingeniørorganisasjonen Nito viser altså at to av tre medlemmer venter lønnspåslag på tre prosent eller mer etter årets lønnsoppgjør.

– Tre prosent tillegg i gjennomsnitt er vel ikke så galt om jeg skal spå utfallet av årets oppgjør, sier NITO-president Trond Markussen.

Sivilingeniører innen bygg og anlegg hadde i fjor en lønnsvekst på 2,4 prosent, ifølge tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Året før var lønnsveksten 2,2 prosent for samme gruppe.

Markussen presiserer at det kan bli betydelige forskjeller mellom sektorer og bransjer for ingeniørene.

Gruppen «andre ingeniører» hadde ifølge TBU en lønnsvekst i 2016 og 2017 på henholdsvis 1,4 og 2,1 prosent.

Nito og motparten i privat sektor har tradisjon for at så godt som all lønnsøkning for ingeniørene kommer fra lokale forhandlinger på den enkelte bedrift. Det mener begge sider gir større trygghet for tillegg som samsvarer med bedriftenes «tåleevne».

– Vi i NHO ønsker ikke å kommentere NITOs forventningsundersøkelse nå – akkurat ved inngangen til lønnsoppgjøret, sier NHOs Jon F. Claudi.

Økt trygghet

NITO-president Markussen ser også andre svar som gleder og peker mot bedre tider i undersøkelsen. Opplevd jobb-utrygghet har falt i utvalget blant de 86.000 NITO-ingeniørene.

– 15,9 prosent sier nå de føler utrygghet for at jobben kan falle bort. I forrige måling var tallet over 19 prosent, sier Markussen.

Helt tilbake til gamle gode tider er ingeniørene likevel ikke, mener NITO-sjefen.

– I 2011 var andelen som sa de opplevde jobben som utrygg mellom fem og seks prosent, sier NITO-presidenten. (Vilkår)

Denne skal hente V70-kundene tilbake til Volvo
Volvo V60 er neste modell i Volvos fornyelse. Bilen kommer som avgiftsvennlig ladbar hybrid.
00:46
Publisert: